Grethe Bergly og Heikki Eidsvoll Holmås. Foto: Multiconsult

Grethe Bergly og Heikki Eidsvoll Holmås. Foto: Multiconsult

Multiconsult tar nye grep for å nå klimamålene

Multiconsult tilslutter seg Science-based Target initiative, og forplikter selskapet til å sette klimamål i tråd med 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen.

– Meldingen fra klimatoppmøtet i Glasgow er klar. Alle land og selskaper må ta sin del av jobben med å begrense global oppvarming. Derfor går vi sammen med andre viktige norske selskaper og forplikter oss til å kutte klimagassutslipp i tråd med 1,5-graders-målet. Slik vil vi bidra til å begrense de største konsekvensene av klimaendringene, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult i en pressemelding.

Til nå er det ifølge pressemeldingen rundt 2.000 virksomheter som har forpliktet seg til målene internasjonalt, og i Norge er antallet rundt 30 virksomheter, blant annet Veidekke, Posten, Orkla og Telenor.

Science-based Target initiative er en global allianse bestående av FN-initiativ, miljøorganisasjoner og internasjonale næringslivs- og industriledere. Med tilslutningen forplikter Multiconsult seg til å kutte til null direkte utslipp fra egen bilpark, båter og borerigger, smat kun kjøpe fornybar energi og utslippsfri fjernvarme. Selskapet forplikter seg også til å stille krav om utslippskutt fra hele leverandørkjeden.

Bærekraftsjef i Multiconsult, Heikki Eidsvoll Holmås, oppfordrer flere til å følge deres eksempel.

– Desto flere selskaper som går foran i klimadugnaden, desto lettere blir det for myndighetene å stille kravene som gjør at hele samfunnet bidrar med det som er nødvendig for klima, sier han.