Dagens E134 mellom Kongsberg og Notodden. Foto: Wikipedia/Peter Fiskerstrand

Multiconsult skal planlegge ny E134-strekning

Multiconsult er tildelt oppdraget med å planlegge ny E134 Saggrenda - Elgsjø, mellom Kongsberg og Notodden. Arbeidet utføres på oppdrag av Statens vegvesen.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for strekningen, samt planlegging av tekniske løsninger i forberedelse til byggeprosessen.

Prosjektet skal legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker forbindelse på E134 mellom Saggrenda og Elgsjø, som ligger på grensen mellom Telemark og Buskerud. Strekningen er en del av nasjonal hovedveg øst–vest, og er en naturlig videreføring av byggeprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda, som er planlagt ferdigstilt i 2020.

- Dette er et svært spennende og faglig utfordrende oppdrag som vi er svært fornøyde med å få mulighet til å utføre. Vi ser frem til å være med på å bidra til at prosjektet blir godt planlagt og legge til rette for selve byggeprosessen senere, sier oppdragsansvarlig Stein Christiansen i Multiconsult i en pressemelding.

Strekningen er planlagt som en tofelts vei med midtrekkverk, fartsgrense 90 km/t og forbikjøringsfelt, og er en del av Nasjonal transportplan. Endelig trasé er under utvikling, men strekningen vil bli på 15-18 km. Planleggingsarbeidet er planlagt sluttført våren 2020.