Multiconsult skal bistå Bane NOR i tilbakeføring av anleggsområdet på Åsland i Oslo til rekreasjons- og friområde. Foto: Bane NOR

Multiconsult prosjekterer tilbakeføringen av Follobanens anleggsområde på Åsland

Multiconsult skal bistå Bane NOR i tilbakeføring av Follobanens anleggsområde på Åsland i Oslo til rekreasjons- og friområde.

- Dette er et stort og spennende prosjekt, og vi ser frem til å være med på å tilbakeføre Åsland til et grøntområde. Det som er litt spesielt i dette prosjekter er at nettopp et tidligere industriområde blir forvandlet til grøntarealer, sier Rossana Porcu, oppdragsleder for Multiconsult i en pressemelding.
På Åsland er Follobaneprosjektets største riggområde, og består i dag av kontor- og servicebygg, betongelementfabrikk, system for massehåndtering og anlegg. Her har det vært adkomst for arbeid knyttet til boring av til sammen 37 kilometer med tunnel i to løp.

Etter boringen har fortsatt Follobaneprosjektet anleggsområde på Åsland, men trenger langt mindre areal.

Massene som er tatt ut i forbindelse med tunnelboringen er brukt til å fylle opp og forme det omkringliggende kuperte terrenget, slik at dette i første omgang kan benyttes som et natur- og rekreasjonsområde. Samtidig skal det på et senere tidspunkt kunne brukes som byggegrunn for fremtidig boligutbygging i denne delen av Oslo kommune, opplyser de i meldingen.

I prosjekteringen inngår kjørevei og turstier, blant annet to bekkeløp som skal åpnes opp gjennom terrenget, fordrøyingstiltak som skal sikre en langsiktig og holdbar håndtering av overflatevann, og reetablering av vegetasjon. Multiconsult skal også bistå Bane NOR i anskaffelsesprosessen og byggesaksprosessen underveis, samt følge selve byggearbeidene med detaljprosjektering.

- Bane NOR er opptatt av gjenbruk av tunnelsteinen fra Follobanen, og vi har hatt en gunstig løsning på Åsland, også med tanke på fremtidige bruksområder, sier Follobaneprosjektets tunnelsjef Anne Kathrine Kalager i meldingen.