Det planlagte karbonfangstanlegget skal fange CO2 fra Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Foto: Hafslund Oslo Celsio, Einar Aslaksen
Det planlagte karbonfangstanlegget skal fange CO2 fra Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Foto: Hafslund Oslo Celsio, Einar Aslaksen

Multiconsult deltar i forprosjektet for Oslos karbonfangstprosjekt

Multiconsult skal bidra med prosjektering og rådgivningstjenester for Aker Solutions i forbindelse med forprosjektering av det planlagte karbonfangstanlegget til Hafslund Oslo Celsio på Klemetsrud i Oslo.

– Vi er svært glade for å kunne delta i realiseringen av dette nyvinnende anlegget som skal bidra til storskala karbonfangst og -lagring. Det er stas å vinne et prosjekt som så til de grader utvikler nye løsninger og som vil redusere klimagassutslippene, sier oppdragsleder Tor Arne Riisnes i Multiconsult Norge AS i en pressemelding.

Aker Solutions ble i slutten av november 2023 tildelt arbeidet med forprosjekt av karbonfangstanlegget, som skal bygges på Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. 

– For Multiconsult omfatter arbeidet prosjektering og planlegging av fundamentering for prosessanlegget, infrastruktur på området, arkitekttjenester, teknisk byggfag som elektro og VVS, samt bistand i forbindelse med søknad for byggeprosjektet og rådgivning innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Søsterselskapet LINK Arkitektur skal levere arkitekttjenestene i forprosjektet, skriver selskapet.

– Vi er glade for å få lov til å bidra med vår arkitektfaglige kompetanse på dette viktige prosjektet for Aker Solutions. Oppdraget passer perfekt til vår strategi om økt satsning innen det grønne skiftet som industrisegmentet nå står overfor. Nå ser vi frem til et nytt og flott samarbeid på dette karbonfangstprosjektet, sier Emil Gran Andersson, leder for LINK Arkitektur i Fredrikstad.

Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for hele 17 prosent av Oslos utslipp av fossil CO2. Med et fullskala karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningsanlegget vil Celsio levere fanget CO2 til transport og permanent lagring hos Northern Lights, som en del av det norske Langskip-prosjektet. Siden 2017 har Multiconsult og LINK Arkitektur arbeidet med blant annet med Aker Solutions om prosjekteringen av Northern Lights terminalen, som skal ta imot og lagre CO2 permanent i et geologisk reservoar under havbunnen på den norske kontinentalsokkel.