Mot en ny tid for Svalbard

I over 100 år har kulldriften i stor grad vært selve bærebjelken for samfunnet på Svalbard. Dette har vært en stor og viktig arbeidsplass som på mange måter har bygget opp hele samfunnet og Store Norske Spitsbergen Kulkompani har opp gjennom årene hatt stor innflytelse og preget hele utviklingen på øygruppen.