Drammen havn og Moelven har inngått avtale om eksport av pellets. Fra venstre assisterende havnedirektør i Drammen, Ivar Vannebo, prosjektleder for Moelvens nye pelletsfabrikk på Sokna, Roger Lehtonen, havnedirektør Einar Olsen, logistikkdirektør i Moelven Wood, Per Børke, og direktør i Moelven Pellets, Lars Storslett.

Moelven velger Drammen som eksporthavn til Europa

Moelven velger Drammen som eksporthavn for sin omfattende produksjon av pellets. Nylig signerte bedriften Moelven Pellets AS og Drammen havn en fem års avtale om årlig eksport av 80.000 tonn pellets til det europeiske markedet.

Moelven bygger nå Norges største og mest moderne pelletsfabrikk på Sokna utenfor Hønefoss. Den nye fabrikken, som integreres med Moelvens eksisterende sagbruksvirksomhet på Sokna, vil produsere 80.000 tonn pellets i året når den står ferdig i 2020. Dette er en fordobling av pelletsproduksjonen i Norge. Det aller meste vil bli eksportert til et internasjonalt marked, der etterspørselen etter fornybare energikilder er sterkt økende.

– Trepellets erstatter nå i stor grad kull og andre fossile energibærere, uttaler direktør Lars Storslett i Moelven Pellets AS. Han opplyser at det europeiske markedet for trepellets i dag er på ca. 15 millioner tonn og at det er økende. Det norske markedet er på beskjedne 70.000 tonn.

– Investeringen vår gjør det nødvendig å eksportere, og den gjør oss konkurransedyktig på det europeiske markedet, fremhever Storslett. Han er godt fornøyd med at Moelven fant en god eksportløsning sammen med Drammen havn.

– Vi vurderte flere løsninger og konkluderte med at fabrikkens lokalisering på Sokna og Drammen havns tilbud er den beste logistikkløsningen for å nå det europeiske markedet, sier Storslett.

Havnedirektør i Drammen, Einar Olsen, opplyser at avtalen er viktig og riktig for Drammen havn. 

– Den viser at vi er et sentralt knutepunkt for hele regionen, og det er ekstra stas å kunne bidra med effektive logistikkløsninger når en av regionens egne bedrifter har produkter som er attraktive på verdensmarkedet, sier Olsen.

Avtalen, som trer i kraft om ett år, innebærer at all pellets som produseres på Sokna går til Drammen for mellomlagring og lasting på båt for videre transport ut i Europa.

- Drammen Havns forbindelse til skognæringen har alltid vært sterk. Produksjon og eksport av trepellets er et nytt og innovativt grep og en måte å utnytte skogen på som bidrar positivt til miljøet. At vi på Drammen havn kan tilby en god logistisk løsning for en nyskapende bedrift og et slikt produkt, er vi godt fornøyd med, avslutter havnedirektør Olsen.