Konsernet omsatte for 3.116 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang på 835 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Foto: Moelven

Konsernet omsatte for 3.116 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang på 835 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Foto: Moelven

Moelven varsler om krevende tider

Moelven leverer et godt tredje kvartal, men varsler at tiden framover blir krevende.

– Markedet har endret seg, strømkostnadene øker og det er usikre tider, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven i en melding fra selskapet.

Konsernet omsatte for 3.116 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang på 835 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Driftsresultatet i tredje kvartal endte på 229 millioner mot 1.143 millioner i tredje kvartal i fjor.

– Fra sterk etterspørsel internasjonalt tidligere i år, hersker det nå en langt mer avventende holdning i det internasjonale markedet for trevarer. Samtidig er forbrukermarkedet i Skandinavia preget av svak etterspørsel for produktene som går via byggevarehandelen, skriver konsernet.

– For Moelven har strømkostnadene økt dramatisk, og i fjerde kvartal ligger spotprognosen mer enn 135 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Dette utgjør over 2,5 millioner mer for hver produksjonsdag.

– Kontrastene fra fjoråret er store. Nå er det lavere etterspørsel, lagernivåene øker, og med de økte kostnadene så framtvinger dette helt andre tiltak, sier Kristiansen.

For de tømmerforbrukende enhetene i Moelven betyr dette en nedjustering av produksjonen i fjerde kvartal.

– Dessverre ser vi oss nødt til å dra ned deler av produksjonen på sagbrukene og høvleriene våre. For noen av enhetene kan det bli opp mot 20 prosent reduksjon. Dette krever kostnadstilpasninger. Vi vil bruke deler av den ledige kapasiteten til kompetanseutvikling og andre oppgaver, sier Kristiansen.

Morten Kristiansen .Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Morten Kristiansen .Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tidligere i høst varslet Moelven Byggmodul AS at 80 personer kunne bli permittert som følge av manglende ordrer innen boligsegmentet. Halvparten av disse har fått midlertidig arbeid i andre Moelven-selskaper.

Konsernsjefen legger ikke skjul på at store deler av konsernet opplever en mer krevende markedssituasjon, men han tror ikke at tre som klimasmart byggemateriale vil tape terreng.

– Fremtiden er usikker, men den blir ganske sikkert bygd i tre. Limtreselskapene våre får stadig flere små og store prosjekter. Vårt svenske modulselskap kan også vise til solide ordrereserver framover. Moelven har fordel av å være en stor virksomhet der konjunktursvingninger treffer oss på ulike måter, og til ulik tid, sier Kristiansen.

Les kvartalsrapporten for tredje kvartal her