Demningen ved Braskereidfoss kraftverk brast onsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Demningen ved Braskereidfoss kraftverk brast onsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Moelven Våler og Forestia: Akutt kraftmangel etter problemene på Braskereidfoss

Moelven Våler og Forestia har mistet deler av kraftforsyningen etter hendelsen ved Braskereidfoss kraftverk i går. Begge industrier går nå med sterkt redusert drift, som følge av at hovedtilførselen for kraft er ute av drift.

– Vi har ikke strøm nok til å kjøre anlegget vårt for fullt, og konsekvensen er redusert drift. Vi har rett og slett ikke tilgang til den kraften vi trenger, sier Kristian Hanssen, administrerende direktør ved Forestia på Braskereidfoss i en pressemelding.

For Moelven Våler AS, Norges største sagbruk, er situasjonen tilsvarende krevende.

– Vi har ikke energi nok til å drive saglinja, så det blir ikke sagd en tømmerstokk slik det er nå, sier Styrbjörn Johansson, direktør for Moelven Våler AS, i meldingen.

Strømtilførselen forsvant onsdag som følge av feilen ved Braskereidfoss kraftverk, og den er fremdeles ikke tilbake på normalt nivå, melder selskapene.

Begge selskaper jobber nå med å undersøke hva de kan få gjort for å få kraft nok til produksjonen så fort som mulig.

– Per nå vet vi ikke noe om når dette kan bli rettet opp, men vi håper selvsagt at vi får tilbake full strømtilgang så fort som råd er før konsekvensene for industrien blir større, sier de to industrilederne på Braskereidfoss i meldingen.