Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Moelven tjente tre milliarder kroner i fjor

Stor etterspørsel og høye priser sørget for et rekordår for Moelven i 2021.

Moelven omsatte for drøyt 14,8 milliarder kroner i 2021. Det er en økning på 3,2 milliarder kroner sammenlignet med 2020. Driftsresultatet ble på 3 milliarder kroner, mot 662 millioner kroner i 2020. Dette er Moelvens sterkeste årsresultat noensinne, skriver selskapet i en pressemelding.

- Det globale markedet fikk ikke nok av trevarer i 2021 og det har preget etterspørselen. Jeg er stolt av at vi har klart å opprettholde aktivitetsnivået og leveringsdyktigheten vår både her hjemme og internasjonalt, på tross av lave lagre og særdeles stor usikkerhet knyttet til korona-situasjonen. Pandemien har også ført til at det har vært utfordrende å få varene ut i markedet, rent logistikkmessig. Det hadde ikke vært mulig uten folka våre som har vist en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier i meldingen.

Trevarekjempen melder at prisene i det internasjonale markedet falt noe gjennom fjerde kvartal 2021, men stabiliserte seg mot slutten av kvartalet. Aktiviteten i byggevarehandelen i Skandinavia var noe lavere i fjerde kvartal enn i tilsvarende periode i 2020. Innen virksomhetene som driver med limtre, byggmoduler og systeminnredning er det en stabil markedssituasjon.

Konsernsjefen roser også de ansattes innsats gjennom rekordåret, og sier at 2021-resultatet gir konsernet muligheter til videre vekst og utvikling. Samtidig tror han pandemien kommer til å skape store spenninger også i tiden framover.

- Etterspørselen etter trevarer er fortsatt høy internasjonalt, men hjemmemarkedet vil påvirkes av hvilke smitteverntiltak og reiserestriksjoner som er gjeldende. Det økte smittetrykket fører til at sykefraværet øker og det blir mer utfordrende å opprettholde planlagt produksjonstakt og aktivitet på byggeplasser. Spesielt vil dette gjelde for virksomheter lokalisert til Østlandet i Norge, dersom regjeringens varslede innføring av forbud mot innleie av arbeidskraft gjennomføres. Unormalt høye strømpriser vil også påvirke kostnadsnivået i konsernet, sier Kristiansen.