Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA. Foto: Moelven
Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA. Foto: Moelven

Moelven omsatte for 3,6 milliarder i første kvartal

Moelven-konsernet omsatte for nær 3,6 milliarder i første kvartal og driftsresultatet endte på 129 millioner. Men selskapet melder om store forskjeller innad i konsernet og i Agder er permitteringsperioden utvidet for 16 ansatte.

Omsetningen falt med 372 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022, men driftsresultatet i første kvartal endte på 129 millioner.

– Dette er et av de beste resultatene for første kvartal i Moelvens historie, selv om det er lavere enn rekordresultatet på 732 millioner i første kvartal i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

De peker på flere grunner til at Moelven leverer et godt resultat i første kvartal.

– Divisjon Byggsystemer, som produserer limtre, byggmoduler og kontorinnredninger, gjør det betydelig bedre sammenlignet med samme tid i fjor. Det internasjonale markedet for skurlast, eller sagede trevarer, har også bidratt sterkt til resultatet. Det samme gjelder den svenske delen av Wood-divisjonen. Der har Moelven en sterk posisjon innen plateproduksjon, og denne delen av virksomheten opplever en sterk opptur i et skandinavisk byggemarked som ellers er preget av nedgang og lav aktivitet, opplyser selskapet.

– Viktig motor

– De private forbrukerne i Skandinavia er en viktig motor i markedet. Nå opplever mange at de høye kostnadene i samfunnet gjør at de må prioritere annerledes. Dette gjør at det private forbruket avtar og folk kjøper mindre trevarer, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding.

Ifølge konsernsjefen er det vanskeligere enn noen gang å forutsi den videre økonomiske utviklingen.

– Vi har snakket om usikkerhet siden pandemien, og vi har varslet at vi går inn i krevende tider. Framtidsutsiktene har på ingen måte blitt noe klarere, men vi er overbevist om at klimasmarte produkter og tjenester er viktigere enn noen gang. Det er gledelig å se at store aktører som for eksempel Elgiganten velger limtre når de nå bygger et av Nordens største lager- og logistikkanlegg i Jönköping, sier han.

Permitteringer

Til tross for gode konsernsresultater, sier Kristansen at de opplever store forskjeller innad i konsernet.

– Våre eksporterende enheter nyter godt av en rekordsvak norsk og svensk valuta, mens selskapene våre som retter seg mot hjemmemarkedet opplever tøffere tider som følge av en sterk nedgang i byggemarkedet. Det har blant annet gjort seg synlig gjennom nedskjæringer ved byggmodulvirksomheten vår i Norge og Sverige, samt de pågående permitteringene ved Moelven Limtres avdeling i Agder, sier Kristiansen.

I starten av januar 2023 ble 16 av 18 ansatte ved Moelven Limtre AS sin fabrikk på Vatnestrøm i Agder varslet om permittering i tre måneder. På grunnlag av utviklingen i kvartalet ble permitteringene forlenget med ytterligere tre måneder, opplyser Moelven i sin kvartalsrapport.

Manglende ordreinngang, og svake utsikter for utviklingen i markedet for modulbaserte bygg til boligformål i Norge, gjorde at Moelven Byggmodul AS’ produksjonslinje på Hjellum ble besluttet avviklet i desember 2022.

Også i Sverige er aktiviteten innen enkelte segmenter i byggmodulmarkedet svekket, går det frem av kvartalsrapporten.

– Som følge av dette varslet Moelven Byggmodul AB i midten av januar 2023 18 ansatte ved produksjonsanlegget i Kil om oppsigelse. Selskapets øvrige markedssegmenter – utleiemoduler, bolig og prosjekt – har fortsatt god etterspørsel. For limtrevirksomheten i Norge har etterspørselen etter visse typer limtrebjelker til både byggevarehandelen og industrikunder falt betydelig, blant annet som følge av redusert igangsetting av nye prosjekter i bolig- og hyttemarkedet, skriver Moelven i rapporten.