Moderat ledighetsvekst i EU

Arbeidsledigheten økte med 0,2 prosentpoeng i EU og eurosonen i april, til henholdsvis 7,3 og 6,6 prosent.

Ifølge sesongjusterte tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat er det omtrent på samme nivå som før koronapandemien slo til for fullt. I januar var ledigheten 7,3 prosent i de 19 eurolandene og 6,5 prosent for hele EU.

Sammenlignet med andre land og regioner har ledigheten bare økt moderat. I USA er ledigheten på 14,7 prosent, drøyt ti prosentpoeng mer enn for en måned siden. En viktig forklaring er at mange i Europa benytter seg av permitteringsordninger i stedet for å gå til oppsigelser.

Det er store forskjeller mellom EU-landene. Spania er omtrent på samme nivå som USA, med en ledighet på 14,8 prosent. Det er 0,6 mer enn for en måned siden og 1,2 prosentpoeng høyere enn i februar, før krisen rammet for alvor. Hellas, som lå på 16,1 prosent i februar, har ikke tall tilgjengelige for de to påfølgende månedene.

Tsjekkia har den laveste ledigheten i unionen med 2,1 prosent, opp fra et stabilt nivå på 2 prosent de seneste månedene. Polen ligger på 2,9 prosent, mens Nederland og Tyskland havner på henholdsvis 3,4 og 3,5 prosent.

Ledigheten er fortsatt høyere blant kvinner enn blant menn – henholdsvis 6,8 og 6,4 prosent i EU og 7,6 og 7 prosent blant landene som bruker euroen.