Minneord om Per Arne Dahl

En nestor i norsk betongbransje har gått bort. Per Arne ble bare 72 år gammel. Han etterlater seg kona Elin og to voksne barn.

Per Arne Dahl, 1946-2018.

Per Arne gikk ut som bygningsingeniør ved Trondheim Tekniske Skole i 1970.

Etter ett år for NVE i Skjomen og to år i Asker kommune, kom Per Arne til NTHs Materialprøvingsanstalt i 1973. Senere ble virksomheten ved Anstalten overtatt av SINTEF FCB.

Per Arne hadde hele tida en finger med i spillet ved utvikling og vedlikehold av betongmiljøet ved NTH og SINTEF. Han var gruppeleder ved SINTEF FCB og senere assisterende forskningssjef for Betongavdelinga ved SINTEF i mange år.

Vi er flere som har lært å skrive fagrapporter av Per Arne. Det var en hard skole med utstrakt bruk av piler og rød penn. Dersom Per Arne skulle godkjenne en rapport, måtte både det faglige og språket være korrekt. Den presise, formelle og litt høytidelige skriftlige formen har også satt sitt preg på de dokumentene som Per Arne har stått i bresjen for i regi av Norsk Betongforening og Standard Norge.

Per Arne var i flere perioder styremedlem i Kontrollrådet (for betongprodukter) og Norsk Betongforening. Han var også medlem av Standard Norge sin referansegruppe for betongstandardisering og sentral i utarbeidelsen av Nasjonalt tillegg til betongstandarden EN 206 og regelverket for bruk av alkalireaktivt tilslag i Norge (NB 21 og NB 32).

Midt på 2000-tallet begynte Per Arne å merke problemer med helsa. Den fysiske koordineringsevnen var ikke den samme som før, og etter hvert kunne også omgivelsene merke at det var noe som ikke stemte. Etter hvert ble det klart at det var en variant av ALS Per Arne hadde fått. Sykdommen utviklet seg relativt langsomt de første åra, men de små tingene vi hadde merket ble stadig tydeligere.

Men Per Arne beholdt imidlertid sitt gode humør; alltid med en humoristisk, intelligent og skarpsindig bemerkning om det meste av både stort og smått.

Han ville så gjerne bidra også etter fylte 68 år, men innså nok at det etter hvert var lurt å gi seg i yrkeslivet på grunn av sviktende helse.

Noen tidligere kolleger besøkte Per Arne og Elin tidlig på sommeren i år. Per Arne slet da både med språk og bevegelighet, og behovet for hjelp var tydelig økende. Vi gikk en fin tur til Grillstad Marina, Per Arne i elektrisk rullestol som han styrte med den hånda som fremdeles hadde litt førlighet. Ut over sommeren gikk det fort nedover med mange fysiske funksjoner, men fremdeles var hodet og humøret intakt.

Per Arne har betydd svært mye for mange i den norske "betongfamilien". Betongmiljøet i Norge er ikke veldig stort og Per Arne kjente – og hadde et forhold til - svært mange. Det er ikke få som har fått faglig veiledning og hjelp, enten på telefon eller ved oppmøte på Per Arnes kontor.

Han var en mann som så mulighetene og ikke begrensningene. Gjennom mer enn 40 år har hans gode humør og faglige innsikt blitt spredt ut til kolleger ved SINTEF og andre i betongbransjen i Norge.

Vi er mange som har mye å takke Per Arne for av faglig input og veiledning. Det er også mange som har mye å takke han for mht menneskelig innsikt og gode samtaler. Mange i betongbransjen har mistet en god kamerat.

På vegne av det som var Betonggruppa ved SINTEF,

Ola Skjølsvold, kollega i 35 år