Ny Moss stasjon er en del av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Illustrasjon: Bane NOR

Milliardsprekk på InterCity-prosjekt: Ny kostnadsramme på 17,9 milliarder ligger 70 prosent over den gamle

Regjeringen foreslår å øke styringsrammen for Sandbukta–Moss–Såstad på InterCity med 5,3 milliarder kroner. Den sannsynlige sluttkostnaden er nå på 14,9 milliarder kroner.

– På grunn av krevende grunnforhold med store forekomster av kvikkleire kommer det pågående InterCity-prosjektet gjennom Moss til å bli vesentlig dyrere enn planlagt. Den sannsynlige sluttkostnaden er nå på 14,9 milliarder kroner. Kostnadsrammen på 17,9 milliarder kroner tar hensyn til uvisshet om kostnadene i prosjektet. Det er alvorlig med en økning i kostnadsrammen på 70 prosent, men planlagte forbedringer i togtilbudet er avhengig av at prosjektet blir fullført, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

I tråd med tilrådninger fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR foreslår regjeringen å øke styringsrammen for prosjektet med 5,3 milliarder kroner, til 14,9 milliarder kroner for prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad på Østfoldbanen. Styringsrammen er den mest sannsynlige kostnaden for prosjektet, mens kostnadsrammen er maksgrensen før prosjektet må behandles i Stortinget på nytt.

Som følge av ny kjennskap om grunnforholdene og uvisshet knytt til kostnadene foreslår regjeringen å øke kostnadsrammen for prosjektet fra 10,5 til 17,9 milliarder kroner. Den nye rammen er om lag 70 prosent høyere enn gjeldende kostnadsramme, som blei vedtatt av Stortinget i 2017.

I en stortingsmelding våren 2020 varslet regjeringa om et foreløpig anslag på tre milliarder kroner i sprekk.

– Dei siste åra har vi dessverre opplevd flere kostnadssprekk i jernbanesektoren, både i prosjekt under bygging og i prosjekt under planlegging. Det er uheldig. For å få kontroll over kostnadene i framtidige prosjekt, har både Jernbanedirektoratet og Bane NOR satt i verk tiltak som uavhengige eksperter har stilt seg positive til, sier Hareide i pressemeldingen.

Samferdselsdepartementet anbefaler ikke å stanse InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad. Alternative løsninger for å redusere kostnader, som å bruke dagens enkeltspor eller ikke bygge ny jernbanestasjon i Moss, gjør, ifølge pressemeldingen, at det ikke vil bli mulig å realisere planlagte forbedringer i togtilbudet. Departementet anbefaler å holde fram med prosjektet.

De krevende grunnforholdene gjør, ifølge meldingen, at ferdigstillingen av prosjektet blir utsatt. Togtrafikken på det nye anlegget kan trolig ikke starte før i 2026, 19 måneder etter opprinnelig plan.