Milliardsprekk for havvindsatsing

Havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II sprekker med 8 milliarder kroner. Nå setter regjeringen et tak på 23 milliarder kroner i statlige subsidier.

Tidligere mente regjeringen at det var nødvendig med 15 milliarder kroner i statlige subsidier, nå er altså taket hevet til 23 milliarder kroner, skriver NRK. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter tallene overfor NRK

Tidligere onsdag seg fra forhandlingene om havvind i Stortinget fordi de mente det ble for dyrt. Høyre varsler at de vil stemme mot regjeringens forslag til rammevilkår for Sørlige Nordsjø II, Norges første store havvindprosjekt. Også Venstre vil trekke seg fra forhandlingene

Energikomiteen skal etter planen avgi sin innstilling innen 7. juni, slik at regjeringens forslag kan vedtas før sommeren, og auksjonen for Sørlige Nordsjø organiseres før årsslutt.