Akershøyden i Oslo. Foto: Trond Joelson

Milliardresultat for Olav Thon i 2019

Olav Thon Gruppen oppnådde i 2019 et resultat før skatt på 4,2 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliard av resultatet kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler.

Resultatet før verdiendringer og skatter ble 2,9 milliarder kroner, omtrent på nivå med foregående år, skriver Olav Thon Gruppen i en pressemelding fredag.

– Olav Thon Gruppen fikk et godt resultat også i 2019, og har et solid økonomisk fundament for fremtiden. Vi hadde en god resultatutvikling i 2019, og tallene viser at våre virksomheter utviklet seg godt på tross av svak markedsutvikling for hoteller i Oslo-området og moderat vekst i norsk detaljhandel, sier konserndirektør for finans i Olav Thon Gruppen Arne B. Sperre i pressemeldingen.

Olav Thon Gruppens egenkapital økte i 2019 til 59 milliarder kroner, og samlet verdi på eiendomsporteføljen var ved årsskiftet rundt 108 milliarder kroner. Ved samme tidspunkt var konsernets likviditetsreserve noe i overkant av ni milliarder kroner, heter det videre i meldingen.

I 2019 ferdigstilte Olav Thon Gruppen flere store boligprosjekter, blant annet Akershøyden i Oslo, med 142 utleieboliger, og Youngstorget 3, som leies ut som kontor- og næringslokaler.

Ved årsskiftet eide og forvaltet Olav Thon Gruppen 90 kjøpesenter i Norge og Sverige, og Thon Hotels hadde totalt 12.030 rom fordelt på 81 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. I Norge har Thon Hotels 10.450 rom fordelt på 72 hoteller.

Les hele årsrapporten her