Milliardavtale til AF-Gruppen

Entreprenørfirmaet AF Spesialprosjekt AS, et heleid datterselskap av AF Gruppen ASA, har fått meddelelse fra Statens vegvesen Region øst om at de har til hensikt å inngå kontrakt på Bjørvikaprosjektet entreprise Sørenga.

Arbeidet er den første store entreprisen av nye E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen, melder selskapet. Prosjektet er et stort og komplisert veganlegg som omfatter alle fagområder innen anleggsvirksomhet. Forventet byggestart er august 2005 med ferdigstillelse høsten 2010. Kontraktssum er på ca 950 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Prosjektet er dermed den største enkeltkontrakt noensinne for AF Gruppen og vil engasjere om lag 150 personer, skriver selskapet i en børsmelding.