Esso har ikke dokumentert at biodrivstoff de solgte i 2022 var avansert biodrivstoff, sier Miljødirektoratet. Foto: Audun Braastad / NTB
Esso har ikke dokumentert at biodrivstoff de solgte i 2022 var avansert biodrivstoff, sier Miljødirektoratet. Foto: Audun Braastad / NTB

Miljødirektoratet: Esso mangler dokumentasjon på avansert biodrivstoff

Esso har ikke dokumentert at biodrivstoff de solgte i 2022 var avansert biodrivstoff, sier Miljødirektoratet. Nå vil de undersøke om flere har gjort samme feil.

– Vi har i en kontroll av omsetningskrav for biodrivstoff avdekket at Esso har feilklassifisert biodrivstoff laget av dyrefett fra USA som avansert. Bruk av dyrefett som ikke er avansert kan gi økte globale utslipp og tap av natur, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Aktører må kunne dokumentere at biodrivstoffet er laget av avansert råstoff. Essos dokumentasjon har ikke vært tilstrekkelig for Miljødirektoratet.

Det finnes tre kategorier av dyrefett som brukes til biodrivstoffproduksjon. Bare biodrivstoff laget av kategori 1 og 2 regnes som avansert biodrivstoff. Esso har ikke beskrevet hvordan produsenten og deres råstoffleverandører skiller mellom ulike typer dyrefett, slik regelverket krever.

Fordi det er uklart hvilken type dyrefett som er brukt i produksjonen, kan det ikke klassifiseres som avansert biodrivstoff.

Miljødirektoratet vil nå undersøke om lignende feil har skjedd tidligere.

– Vi mistenker at feilen er bransjeomfattende og jobber med å få oversikt over omfanget. Aktører som kjøper denne typen biodrivstoff, må forsikre seg om at det er tilstrekkelig dokumentert at det de kjøper kan defineres som avansert biodrivstoff, sier Hambro.