Meyer innfører tiltak mot korrupsjon og smøring

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer (H) innfører i løpet av få uker nye etiske retningslinjer som vil berøre 130.000 statsansatte.

Nye etiske retningslinjer for 130.000 statsansatte, innføring av karanteneregler for politikere, og kraftige innskjerpinger i statens innkjøpsrutiner er de tre viktigste punktene på Meyers plan for å unngå korrupsjon, smøring, kameraderi og inhabilitet i staten. Dette er ingen mistillit til noen, men jeg vil være i forkant. Det skal ikke være noen tvil på noe tidspunkt om at statsadministrasjonen opptrer korrekt, uhildet og fritt for føringer, sier Meyer til Dagbladet. Han vil innføre samme karantenebestemmelser for politikere i statsapparatet som de som i dag gjelder for embets- og tjenestemenn. Det vil si at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ikke kan gå inn i en ny jobb hvor man involverer seg i saker eller saksfelter der tidligere arbeidsgiver er delaktig. Meyer vil at politikerne ikke skal kunne ta seg en slik jobb i et halvt år etter at de går av, og han vil ha forbud mot å involvere seg i saker eller saksfelt som man kjenner fra sin tidligere jobb, i ett år.