Sementprodusenten Norcem i Brevik. Foto: Heiko Junge / NTB

Metier OEC skal jobbe med Norcem i karbonfangstprosjektet

Et prosjektlederteam fra Metier OEC skal bistå Norcem med karbonfangstprosjektet.

- Dette prosjektet er det største miljøprosjektet I Norsk industri noensinne. Det er et veldig spennende og viktig prosjekt både for Norge og resten av verden, sier Jan Eklund, leder for Construction i Metier OEC i en pressemelding.

Gjennom utvikling av ny teknologi og demonstrasjon av fullskala CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) skal prosjektet bidra til nødvendig utvikling av CCS, slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås til lavest mulig kostnad., legger han til

- Prosjektet er veldig viktig for oss, konsernet og industrien; og utrolig spennende, sier Per Brevik, Direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe i samme pressemelding.

- Men vår organisasjon er først og fremst rettet inn mot drift, slik at vi er helt avhengig av prosjektlederkompetanse og -assistanse. Metier OEC har vært involvert i prosjektet mens vi har ventet på beslutningen. De har dokumentert høy kompetanse og lang erfaring fra store prosjekter, og vi ser virkelig fram til å fortsette vårt gode samarbeid i gjennomføringsfasen, legger han til.

Norcems satsning på karbonfangst er en del av Norcems visjon om nullutslipp av CO2 fra betongprodukter innen år 2030, og et grep som gir klimagassarbeidet i landet sjumilsstøvler. Dette ene anlegget vil spare Norge for 400.000 tonn CO2 årlig, som er nesten 1 prosent av landets totale utslipp. Norcem Brevik vil fange cirka 50 prosent av sine utslipp. Dette kommer i tillegg til andre forbedringer de har gjennomført de siste årene for å redusere sitt fotavtrykk.