Endelig kom det grønne lyset for karbonfangstprosjektet

Norcems fabrikkanlegg i Brevik i Telemark har vært viktig for realiseringen og utbyggingen av landet gjennom 100 år. Nå kan anlegget få en enda viktigere rolle i årene som kommer.

Sementfabrikken i Brevik har utvilsomt vært viktig for byggingen av Norge. Uendelig mange tonn sement er fraktet ut av fabrikkanlegget og er og har vært en viktig bidragsyter i byggingen av vår infrastruktur og våre bygg. Anlegget er landets største sementfabrikk, og har vært gjennom en rivende utvikling den senere årene. Stadig strengere krav til en grønn produksjon har medført store investeringer i både bruk av brensel til ovnene og hvordan man produserer sementen. Å produsere sement er en utfordrende prosess, som i seg selv er en stor utslippskilde av C02 – det ligger i selve prosessen med å fremkalle klinker og deretter sement. Sementfabrikken har utviklet seg til å bli en av de grønneste i Europa, men nå skal fabrikken over på et helt nye nivå innen grønne løsninger.

Mandag ga regjeringen grønt lys for en storskala satsing på fangst, transport og lagring av CO2 ved fabrikken. Dette er noe man i eierselskapet Heidelberg Cement Northern Europe har jobbet hardt med i mange år, og det er gjort store investeringer for å komme dit man er i dag. Men de har vært helt avhengige av offentlig støtte for å ta satsingen et steg videre. Det er snakk om så store investeringer at dette ikke er noe man kan utføre alene. Regjeringen har over lang tid lovet en avklaring innen dette punktet og mandag kunne de slippe jubelen løs i lokalene til Norcem og Heidelberg. Det var i forkant usikkert om støtten skulle gå til Norcem eller Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, eventuelt til begge. Nå fikk Norcem tommelen opp for sitt prosjekt, mens man må vente i Oslo. Det kan også åpnes opp for en støtte her, men da må man selv også ut i markedet for å skaffe midler.

Dette vedtaket kan markere en milepæl ikke bare innen norsk sementproduksjon, betongbransjen og byggenæringen, men også for hele landet og potensialet denne teknologien bygger på kan endre hvordan vi håndterer den utfordrende miljøkampen også globalt. Det er selvsagt helt klart at skal man virkelig klare å lage en grønnere sement må man løse karbonfangsproblematikken. Det er gjort mye frem til nå som har hatt stor effekt, men skal man komme videre, må man klare å få til en karbonfangstløsning. Heidelberg har kommet langt i denne utviklingen, og med støtten for satsingen sammen med myndighetene er det faktisk gode sjanser for at man skal klare å komme i mål. Dette vil dermed være et paradigmeskifte innen hele vår industri og hvordan vi tenker CO2-utslipp. Klarer man å få til dette kan Norcems anlegg virkelig stå frem og markere både norsk teknologi, men ikke minst hvordan man har utviklet en metode som kan få stor innvirkning på hele vår felles utvikling.

Det er enkelte som er noe mer skeptiske til regjeringens tildeling, og at dette bare legger til rette for at vi kan holde på som før, men at vi gjemmer unna våre CO2-utslipp. Her er det viktig å huske på at det er noen produkter vi må ha om vi skal bygge oss videre opp og frem. Noen produkter er vi i dagens verden helt avhengige av. Dette betyr likevel selvsagt ikke at vi skal stoppe utviklingen av andre produkter og løsninger. Men en karbonfangstløsning vil bare være med å bidra til at vi strekke oss lenger for å komme frem til nye løsninger og konsepter, innen en rekke områder.

Det er et komplisert og omfattende arbeid som venter Norcem og Heidelberg Cement Group, og blir omtalt som vår største klimasatsing i norsk industri noensinne. Men vi håper de får den bistand de behøver, de midlene som trengs og at man virkelig klarer å få frem løsningene de ønsker. Det kan få en meget stor innvirkning på hele vår utvikling.