– Etter en lang oppkjøps- og budprosess har vi nå fått på plass en ny solid eier i Tetra Tech, sier Halvard S. Kilde i Metier. Foto: Metier

– Etter en lang oppkjøps- og budprosess har vi nå fått på plass en ny solid eier i Tetra Tech, sier Halvard S. Kilde i Metier. Foto: Metier

Metier får Tetra Tech som ny eier

Metier OECs eier RPS Group Plc er nå kjøpt opp av amerikanske Tetra Tech. Metier OEC blir dermed en del av et globalt konsern med 27.000 ansatte, og skifter samtidig navn til Metier.