Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus Norge. Foto: Mesterhus

Mesterhus-sjefen med klar anbefaling om boligbygging i krisen: Kan ikke bare bygge rundt jernbanestasjonen eller på bryggekanten

Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus Norge mener kommunene bør revurdere knutepunktstrategiene sine hvis boligbyggingen skal reddes under koronakrisen.

Et notat som Prognosesenteret nylig utarbeidet for boligprodusenten Norgeshus, viser at man regner med omtrent 17.500 igangsatte boliger per år i 2020 og 2021, en reduksjon på mer enn 40 prosent fra de omtrent 30.000 årlige igangsettelsene i perioden 2015 til 2018.

Ifølge Boligprodusentene viser ukemålingene deres at antallet kontrakter som enten kanselleres eller utsettes øker i et høyt tempo under koronakrisen.

Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus Norge råder nå norske kommuner til å tenke nytt rundt boligbyggingen for å lette litt på byrden.

‒ I krisetider er det de gode boligprosjektene som selger. Prosjekter som ikke kan konkurrere på pris, beliggenhet og andre kvaliteter, vil slite mest i en vanskelig tid. Som boligbygger vet vi veldig godt hva folk faktisk vil ha, og hvis vi skal levere på det, må vi gå utenfor de definerte knutepunktene, sier han til Byggeindustrien.

Jespersen mener regjeringen på mange måter har åpnet opp for mer bygging utenfor de tradisjonelle knutepunktene, og at det nå blir opp til kommunene å regulere attraktive boligtomter.

‒ Det er flere områder som ligger på is i dag. Vi etterlyser at kommunene tilrettelegger boligområder som ligger utenfor det som har vært definert som knutepunktområder frem til i dag, men som også ligger innenfor fornuftig avstand til knutepunktene. Vi trenger mer aktivitet i bransjen, og kommunene bør derfor regulere ferdig disse områdene, sier han.

Jespersen mener prognosene for igangsettelser i år og neste år er svært alarmerende, og ber kommunene legge til rette for at hjulene holdes i gang.

‒ Vi har god aktivitet i Mesterhus nå, men vi vet at det kommer til å smelle på et tidspunkt. Det faktum at det er krise betyr ikke at det er behov for færre boliger, men verdensøkonomien er usikker, og vi må bygge boliger med en beliggenhet og en pris som barnefamilier og folk i etableringsfasen vil ha. Vi må fokusere på de som trenger bolig, og da kan vi ikke bare byge rundt togstasjonen og nede på bryggekanten i sentrum, slår han fast.