Her er modellen "Alta" med takløsningen tegnet inn. Ill. Mesterhus

Mesterhus med solcellepanel som standard tilvalg

Mesterhus jobber med dreining mot mer bærekraftige hus og lanserer solcellepanel som standard tilvalg på sine hus og vil halvere strømforbruket med ny inneklimasentral.

– Etterspørselen etter solcellepaneler fortsetter å øke i Norge og solkraftmarkedet doblet seg fra 2018 til 2019 der boliger stod for 35 prosent av installert effekt. Det er i dag åtte ganger så mye solkraft installert som i 2015, og mye tyder på at etterspørselen kommer til å akselerere ytterligere fremover, skriver Mesterhus i en pressemelding.

De har inngått en avtale med Lindab sin løsning SolarRoof, og innfører nå denne konseptet som standard tilvalg på alle sine hus. Dette er et bygningsintegrert solcelletak som blir en del av huset.

– Sammenlignet med tradisjonelle solcelleanlegg som bygges utenpå taket, gir bygningsintegrerte solceller et estetisk løft, men også kostnadsbesparelser ved for eksempel takomlegging eller ved nyproduksjon. Det er ganske enkelt et nytt tak som gir deg muligheten for å selge den strømmen du ikke benytter selv. For den som skal bygge nytt eller planlegger å omlegge et gammelt tak er det derfor ikke lenger noen grunn til å velge bort solceller, sier Terje Tolleshaug, salgssjef byggevare hos Lindab AS i meldingen.

– Kombinasjonen av estetikk og positiv miljøpåvirkning er viktig for oss når vi nå lanserer dette takkonseptet. Solcellene er basert på tynnfilm og er karbonnøytrale etter kun to års drift, samtidig som at de ikke skaper ekstra vindfang eller snølommer i og med at de er integrert i taket, sier Martin Strand, teknisk sjef i Mesterhus.

Ifølge kjededirektør i Mesterhus, Karl Arne Jespersen er satsingen på solcelletak i tråd med Mesterhus sine ambisjoner om å lede an utviklingen av energieff ektive og bærekraftige løsninger og fremme det grønne skiftet.

– Vi er spent på hvordan våre kunder tar imot solcellekonseptet, og ser frem mot et tett samarbeid med Lindab i tiden fremover, sier Jespersen i meldingen.

I tillegg til solcellesatningen vil Mesterhus også tilby en inneklimasentral som tilvalg på alle sine hus.

– Flexit EcoNordic kan bidra til en nær halvering av strømregningen hvor energibruken til romoppvarming og tappevann reduseres med 2/3 sammenlignet med et vanlig hus. Samtidig bidrar inneklimasentralen til et sunt innemiljø hvor uteluften filtreres og forvarmes før den leveres i boligen, skriver Mesterhus.