Eneboligen Sara er en av de nyutviklede LevSmart-husene. Den har et bruksareal på 140 kvadratmeter og markedsføres som den designbevisste families valg.


Mesterhus lanserer ti kompakte boliger

Som ledd i kampen mot økte byggekostnader lanserer Mesterhus konseptet LevSmart. Kompakte boligene skal inneholde det folk trenger av plass på mindre areal.

Kjedeleder Raymond Myrland i Mesterhus. (Arkivfoto)

– Det er snakk om hus med smarte løsninger kombinert med kompakte bygningskropper. Samtidig skal boligene være romslige tilpasset et aktivt liv i alle livets faser. En familie skal få alt de trenger på mindre areal. På denne måten skal flere få kunne oppfylle drømmen om eget hus, kommenterer kjedeleder Raymond Myrland.

Mindre fotavtrykk

– Tomtekostnadene har vært den store prisdriveren i boligmarkedet de siste ti årene. Dette har gitt mindre boltreplass for eneboliger. Reguleringsbestemmelser gjør det også krevende med tradisjonelle eneboliger på såkalte eplehageutbygginger. Derfor har vi fra så vel kunder som kjedemedlemmer fått ønsker om også å tilby eneboliger som setter mindre fotavtrykk på tomten, og slike boliger setter krav til bedre planløsninger, fremholder Myrland.

Ti boliger

Typisk for konseptet er boliger tilpasset små tomter kombinert med en effektiv byggeprosess. De fleste husene har to fulle etasjer og utviklet for så vel flat som skrå tomt. Videre er husene fleksible slik at kunden kan få utformet er personlig versjon ved for eksempel å legge en annen type tak eller gjøre endringer rundt vinduer og inngangsparti.

I en egen katalog med magasinformat lanseres nå ti boliger med et bruksareal fra 110 til 145 kvadratmeter. Fem av dem er helt nyutviklet. Fire er eldre tilgjengelige modeller som er omgjort og modernisert. Det siste er et standardhus som stort sett er hentet rett fra huskatalogen.

LevSmart-husene har forskjellige utrykk som moderne og ny-funkis, men også et tradisjonelt, klassisk og herskapelig preg. Boligene er tilpasset Husbanken samt teknisk forskrifts krav til universell utforming som bidrar til at folk kan bo i huset hele livet. To hus har alt på ett plan. Alle husene har energiklasse C med ett unntak, moderne Sigrid som har oppnådd energiklasse B.

Fjerner gangareal

– Med kompakt mener vi at vi har fjernet areal som tidligere har gått til ganger som gjerne kan utgjøre mange kvadratmeter. Nå er det dette arealet innlemmet i rommene. Dessuten har vi egnet soverom på 8-10 kvadratmeter som oftest er stort nok, opplyser arkitekt Petter Aarseth hos Fylling & Bjørge Bygg som har tegnet fem av LevSmart-boligene.

– Vi har gjort det enkelt for husbyggere som ønsker å bytte om på første og andre etasje. Det kan være stor forskjell på å ha stuen i første elle andre etasje dersom utsikten er best ovenfra. Videre er våtrommene lagt over eller i nærheten av hverandre for å gi besparelser ved bygging. At boligene er rektangulære gjør også byggeprosessen kostnadseffektiv, følger daglig leder Kjell Fylling fra samme firma opp.

Forventer godt salg

Kjedeleder Myrland synes det er vanskelig å komme med anslag om hvor stor andel av kjedens nyboligsalget LevSmart-husene vil utgjøre.

– Vi ser på dette som en naturlig tilpasning til hva markedet etterspør. Det har vært et stort løft for oss å utvikle og lansere 10 nye boliger på en gang. Noe lignende har vi aldre gjort før. De nye boligene har vi så samlet i en egen katalog fremfor å spre dem rundt i husboken vår. Nå skal vi starte markedsføringen. Det er klart vi forventer godt salg, sier han.

Ikke konseptboliger

Myrland presiserer at LevSmart-boligene representerer noe helt annet enn såkalte konseptboliger.

– Dette siste konseptet er boliger som særlig er utviklet for feltutbygging. Her er det snakk om et ferdig tygd konsept med sterkt prisfokus hvor de fleste valg er gjort i forkant, og hvor kjøper har minimal innflytelse. LevSmart-boligene derimot er fleksible for tilpasning til kundens ønsker og valg akkurat som kataloghusene, avslutter han.