Mesta lavest i Østfold

Ved anbudsåpning tirsdag hadde Mesta det laveste anbudet på E 6-parsellen Svingenskogen-Solberg i Østfold. Anbudssummen var på 247,6 millioner kroner.

Veidekke Entreprenør ligger ca 13 millioner kroner høyere på 260.425 millioner kroner. Så følger Peab 280.810 og NCC Construction 301810 millioner kroner. Parsellen er 11,3 kilometer lang og ligger syd for naboparsellen Solberg-Årum, som Mesta vant tidligere i høst. Arbeidet skal startes opp 1. februar 2006 og skal ferdigstilles høsten 2008. Det er svært gledelig at vi ser ut til å vinne dette prosjektet. Dette betyr at vi kan dra nytte av all den kompetansen Mesta innehar, og det viser at vi har solid konkurransekraft, sier adm direktør Kyrre Olaf Johansen i Mesta. Arbeidet med den nye parsellen vil sysselsette 40 - 50 Mesta-ansatte. Det skal bygges to nye felter ved siden av den eksisterende veien og eksisterende E 6 skal rettes opp. Anleggsarbeidet vil blant annet bestå i 12 nye betongkonstruksjoner på til sammen 4 500 kubikkmeter betong. Det skal legges 100 000 tonn asfalt. Det skal også settes opp rekkverk, gjerder, støyskjermer og beplantning i tillegg til 240 000 kubikkmeter sprenging.