Mesta skal blant annet utføre elektroarbeidene ved den 5,8 kilometer lange Nordnestunnelen. Bildet ble tatt i september. Foto: Harry Hansen.

Mesta best av åtte i E6-konkurranse – laveste tilbud forkastet

Statens vegvesen har signert kontrakt med Mesta om elektroarbeidet i prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen i Troms fylke.

Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

- Vi starter nyåret med et samhandlingsmøte, og så går Mesta i gang relativt umiddelbart. Jobben skal være gjort innen høsten, sier prosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter alt av elektroarbeider i prosjektet, både i den 5810 meter lange Nordnestunnelen og langs veg i dagen.

Følgende elektroentreprenører leverte tilbud:

1. El-Installatøren Harstad AS - 45.512.983

2. ABOT - 38.368.694

3. Infratek Norge AS - 46.744.644 

4. BMO Elektro AS - 49.556.004

5. Mesta AS -35.514.549

6. Aldesa - 40.901.134

7. One Nordic Kraftmontasje AS - 39.649.004

8. VVG Engineering Ltd - 33.794.840

9. NRC Rail AS - 49.145.951

VVG Engineering Ltd. leverte lavest på pris, men tilbudet ble forkastet, melder Statens vegvesen.

Vei og tunnel

Prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen omfatter en 5,8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet og en ny bru over Manndalselva.

I tillegg kommer delprosjektet Manndalen sentrum, som omfatter byggingen av cirka én kilometer ny E6 fra tunnelinnslaget i Manndalen, med påkobling til eksisterende europaveg, pluss utbedring av cirka to kilometer kommunal veg og noe fylkesveg, melder Vegvesenet.

Åpning høsten 2018

Det er entreprenørfellesskapet Marti Contractors/Iav som bygger tunnelen, mens Contexo er entreprenør i delprosjektet i Manndalen.

Prosjektet skal være ferdig høsten 2018.