Mer vei-kunst i Østfold

Vei-kunstprosjektet Shadow Casting relanseres på Hvaler. Kunstsamarbeidet, Bukkene Bruse i Hvalertunnelen, mellom Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Østfold ble projisert over inngangen til Hvalertunnelen i går.

- Cowboyen som red inn i solnedgangen i Råde i fjor vinter var kunstnerisk vellykket, men ble fjernet fordi den ble vurdert trafikkfarlig av Statens vegvesen Øsfold, sier Bjørn Angell leder i Samferdsels- miljø og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune. Prøver på ny Kunstneren, Sven Påhlsson, har nå laget et motiv med referanse til det norske folkeeventyret om Bukkene Bruse som vil pryde tunnelåpningen på Asmaløy. - Formen på åpningen ligner på en gammel steinbru. Visuelt og symbolsk relaterer dette til sammenkoblingen mellom fastlandet og øya. I tillegg kan tunnelåpningen symbolisere ønsket om at det egentlig skulle vært en bru mellom fastlandet og øya, men på grunn av krav til høy seilingshøyde ble det bygget en tunnel istedenfor, sier kunstneren.