Mer til vei

I juni i år sa Norge ja til å bygge 66 km ny motorvei. Omtrent på samme tid sa Polen ja til å bygge 1145 km motorvei. Det er VG som skriver dette.

Norge er omtrent på jumboplass i Europa når det gjelder kilometer motorvei. Vi er omtrent på samme nivå som de baltiske statene. Rike Norge har 333 km motorvei mens fattige Estland har 100 km. Sverige har til sammenligning 1600 km motorvei.

Nå er vi midt inne i en kommunevalgkamp, og da snakker politikerne lite om vei. Men skal vi bygge ut hele Norge da må vi også bygge mer motorvei. Mange kommuner ute i distriktene har en betydelig eksport, men denne eksporten hemmes i sterk grad av dårlige veier. Da er det mange som hevder at det er bedre å bygge ut veinettet i de sentrale delene av landet enn ute i de grisgrendte strøk. Gjerne det. Det vil også hjelpe på for dem som skal ha varer frem og tilbake.

Selv om byggenæringen går på høygir, er det fortsatt kapasitet i anleggsbransjen til å bygge langt mer vei enn det vi gjør i dag. I tillegg har vi et enormt etterslep når det gjelder veivedlikehold.

Når det gjelder Polen, får de nå mer enn 96 milliarder i EU-midler til å bygge ut veinettet. Gjennom EØS-avtalen bidrar Norge også med milliardbeløp til utbygging av Polen. Men det er visstnok en annen diskusjon.