Mer ombruk vil ikke komme av seg selv

Ombruk og gjenbruk er to uttrykk som stadig oftere blir tatt i bruk innen ulike settinger i byggenæringen. Frem til nå har det mer vært snakk om ønsker og planer om ombruk enn mange prosjekter av en størrelse som for alvor har tatt det i bruk.