Statsminister Erna Solberg leder nå en regjering som har flertall i Stortinget, etter at KrF torsdag bestemte seg for å tre inn i Solberg-regjeringen. Til høyre NHO-sjef Ole Erik Almlid og til venstre NHO-president Arvid Moss. Foto: NHO

- Mer forutsigbarhet med ny regjering

- Med en flertallsregjering får vi økt forutsigbarhet og mer stabile rammevilkår for norske bedrifter. Det kan gjøre det lettere å skape de jobbene Norge trenger i årene som kommer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Torsdag kveld ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om en ny regjeringserklæring.

- Noe av det aller viktigste med denne regjeringsavtalen er at den sikrer flertall i Stortinget bak de prioriteringene og reformene som foreslås, ifølge NHOs adm. direktør Ole Erik Almlid.

- Det er positivt at regjeringen løfter frem behovet for å skape flere jobber, blant annet gjennom fortsatt satsing innen kompetanse, innovasjon, forenkling og samferdsel, sier Almlid, og minner om at det må skapes 20.000 nye jobber hvert år for å bære velferdsstaten videre.

NHO er også glad for at den nye regjeringen står fast på EØS-avtalen. 

- Denne avtalen bidrar til økt handel og tettere samhandling mellom Norge og EU. Dette gir gevinster for enkeltpersoner, bedrifter og økonomien blant annet i form av arbeidsplasser og verdiskaping, sier han.

- Jeg er glad for at plattformen er klar på at EØS-avtalen står fast. Den er svært viktig for norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Almlid, som ser fram til et fortsatt godt samarbeid med regjeringen, også etter utvidelsen, sier NHO-sjefen.

NHO har i tillegg forventninger til at det blir gjort et klimaløft i samarbeid med næringslivet. 

Derfor mener vi det er viktig å få til en forpliktende miljøavtale med CO2-fond for næringstransporten. Og for å nå klimamålene er vi dessuten avhengig av en kraftfull satsing på karbonfangst og lagring (CCS), sier Almlid.