Det er ferdigboret 20 kilometer tunnel i to atskilte løp i Follobanetunnelen. Tunnelen blir nå innredet med blant annet vifter, teknisk utstyr og skinner. Illustrasjonsfoto.

Mer Follobane-krangel - AGJV har saksøkt Bane NOR

Grunnforhold har lenge vært et stridstema i Follobane-prosjektet. Nå melder Teknisk Ukeblad at det spansk-italienske arbeidsfellesskapet Acciona Ghella har gått til søksmål mot Bane NOR.

Arbeidsfellesskapet AGJV har ansvaret for TBM-kontrakten på den 20 kilometer lange jernbanetunnelen mellom Oslo og Ski.

Kontrakten hadde en verdi på 8,7 milliarder kroner da den ble inngått i 2015.

Siden den gangen har kostnadsøkningene stått i kø for Follobane-prosjektet både på grunn av konkurstrøbbel med den italienske Condotte, men også på grunn av krevende grunnforhold på alle de store utbyggingskontraktene ved Oslo S, Ski og Follobanebanetunnelen.

Bane NOR ble også blitt dømt til å betale 272,8 millioner kroner i erstatning til Skanska fordi Bane NOR brøt anskaffelsesreglene da Condotte ble valgt som entreprenør på delprosjektet Oslo S.

Samlet har alle problemene gitt store kostnadsoverskridelser i tidenes største norske samferdselsprosjekt.

For litt over ett år siden varslet Bane NOR om en kostnadsøkning på 2,2 milliarder kroner, og nylig måtte samferdselsminister Knut Arild Hareide varsle om risiko for ytterligere fem milliarder kroner i kostnadsøkning for Follobanen.

Prosjektet har nå en prislapp på 35,9 milliarder kroner.

Søksmål om grunnforhold

Nå kan en ny Follobane-krangel havne i rettssalene.

Fredag kunne Teknisk Ukeblad fortelle at entreprenøren AGJV krever mer penger fra Bane NOR og at de har gått til søksmål mot Follobaneprosjektet.

Ifølge Teknisk Ukeblad skal entreprenøren og Bane NOR være enige om at grunnforholdene avvek såpass mye fra avtalen at det kunne gi AGJV rett til å skrive ut endringsordre, men her stopper også enigheten, ifølge bladet.

Rettsdokumenter Teknisk Ukeblad har fått innsyn i viser at partene er uenige om tolkningen og bruk av kontrakten, samt den konkrete vurderingen av geologiske data i prosjektet.

– Sentralt i striden er formler som er ment for å kompensere entreprenøren der grunnforholdene avviker fra det partene la til grunn ved inngåelse av kontrakten, skriver Teknisk Ukeblad om konflikten.

Bane NOR: Ulik forståelse av beregningsmodell

Kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland.

Bane NORs kommunikasjonssjef i Follobanen, Kathrine Kjelland, bekrefter uenighetene i en e-post til Byggeindustrien.

– Vi kan bekrefte at entreprenøren for den ene av våre kontrakter, tok ut stevning mot Bane NOR/Follobaneprosjektet. Denne saken gjelder forståelsen av en teoretisk beregningsmodell for hvor lang tid tunnelboringen på Follobanen kunne ta. Bane NOR og entrepreprenøren har ulik forståelsen av hvordan mulig kompensasjon for teoretisk inndrift av tunnelboringen skal beregnes, men vi har tradisjon for godt samarbeid med entreprenøren der vi finne ut av saker sammen og løser opp i kommersiell uenighet, skriver Kathrine Kjelland i en e-post til Byggeindustrien.

Hun skriver videre at prosjektet skal ivareta Bane NORs kommersielle interesser og de derfor ikke kan gå i mer detalj på nåværende tidspunkt. 

– Det vi kan si er at kontrakten som regulerer tunnelproduksjonen har bestemmelser som forplikter partene til å løse saker mens produksjonen pågår – eller be om hjelp fra rettssystemet. Partene kan ikke samle opp tvistesaker til et stort sluttoppgjør slik vi ofte ser i anleggsbransjen. Fordelen med vår kontraktstype er at vi må finne løsninger underveis mens produksjonen pågår i anlegget, skriver hun.

AGJV: Forskjellig forståelse

Byggeindustrien har vært i kontakt med AGJV, men de vil ikke kommentere saken utover uttalelsen de har gitt til Teknisk Ukeblad.

Der skriver mediekontakt Line Langfjæran følgende:

– AGJV og Bane Nor har forskjellig forståelse av hvordan en kompensasjon for teoretisk inndrift av tunnelboringen skal beregnes. AGJV og Bane Nor har tradisjon for godt samarbeid der man finner ut av saker sammen og løser opp i kommersielle uenigheter. Vi håper det skjer også i dette tilfellet.

Entreprenøren vil overfor Byggeindustrien ikke kommentere hvor store beløp de krever av Bane NOR.

Dersom entreprenøren og oppdragsgiveren ikke blir enige møtes de etter planen i Oslo tingrett 11. januar 2021. Rettssaken skal pågå frem til 19. februar, melder TU.