REGNTANK: – Sirkulær disponering av overvann vil redusere skader av regnvær og redusere behov for tilførsel av drikkevann til kilder som fint kan bruke takvann, sier anleggsgartnermester Stein Wikholm. Denne glassfibertanken på 10.000 liter er installert på selskapets eget lager- og kontorbygg, og regnvannet brukes til toalettskylling, bilvask og koste-/feiebiler.
REGNTANK: – Sirkulær disponering av overvann vil redusere skader av regnvær og redusere behov for tilførsel av drikkevann til kilder som fint kan bruke takvann, sier anleggsgartnermester Stein Wikholm. Denne glassfibertanken på 10.000 liter er installert på selskapets eget lager- og kontorbygg, og regnvannet brukes til toalettskylling, bilvask og koste-/feiebiler.

– Meningsløst å bruke drikkevann til gatefeiing og toalettskylling

– Har vi reell vannmangel, eller handler det bare om manglende sirkulær tankegang, spør anleggsgartnermester Stein Wikholm.