Heikki E. Holmås fra EBA og Oda Hjelme fra Multiconsult overleverer rapporten om lønnsom solkraft på bygg til statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet. Foto: Multiconsult/Cato A. Mørk
Heikki E. Holmås fra EBA og Oda Hjelme fra Multiconsult overleverer rapporten om lønnsom solkraft på bygg til statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet. Foto: Multiconsult/Cato A. Mørk

Mener lønnsom solkraftproduksjon forutsetter støtteordninger og lokal kraftdeling

Potensialet for utnyttelse av solenergi fra norske bygg er stort, men ifølge Multiconsult er støtteordninger, lokal kraftdeling og kraftpris vesentlig for skalere produksjonen på en lønnsom måte.

I rapporten mener Multiconsult derfor det er realistisk med installasjon av mellom 0,4 - 6 TWh solkraft på tak de nærmeste årene.

Det største geografiske potensialet er i Sør-Norge, og industribygg har størst lønnsomt potensial for solenergiproduksjon, ifølge rapporten.

– Lønnsom utbygging av solkraft på bygg er veldig avhengig av selve kraftprisen i markedet. I tillegg er faktorer som kostnaden for selve solcelleanlegget, egenbruk av den produserte kraften og støtteordninger sentralt for hva som blir lønnsomt og dermed realisert, sier Oda Andrea Hjelme i en pressemelding fra Multiconsult, som sammen med Sigrid Sunde har vært sentrale i utarbeidelsen av rapporten.

«Teknoøkonomisk potensial for solkraft på bygg»

Multiconsult utarbeidet rapporten «Teknoøkonomisk potensial for solkraft på bygg» på oppdrag for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), NBBL, Solenergiklyngen, Nelfo og Byggevareindustriens Forening.

– Energiproduksjon og effektivisering av energiforbruk i bygninger er et av de raskeste virkemidlene for å frigjøre kraft til grønn omstilling i årene framover. Med rausere delingsordninger mellom bygninger og gode investeringsordninger kan vi klare å bygge ut mye solkraft i årene framover, sier Heikki E. Holmås, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, i pressemeldingen.

Blitt enige om et mål

Tidligere har Stortinget og regjeringen blitt enige om et mål om 8 TWh solkraft i 2030, noe som tilsvarer forbruket til nærmere 550.000 husstander. Tidligere analyser viser at dette er mulig uten store nettinvesteringer, og NHO og LO mener gjennom Kraftløftet at 5,5 TWh av solkraften i 2030 kan komme fra bygningsmassen.

– I rapporten er det skissert løsninger for å raskt øke utbygging av solkraft på bygg i Norge, og det er viktig at myndighetene nå tar de enkle, men nødvendige grepene som kan gi lønnsom solkraft fra byggene, sier Holmås.

Under et frokostseminar 13. oktober ble rapporten lansert og overlevert til statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.