Olje- og energiminister Terje Aasland (t.h.) får torsdag overlevert rapporten fra det regjeringsoppnevnte strømprisutvalget. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) har tidligere varslet at han vil gå i gang med forhandlinger med EU og Storbritannia om regulering av eksport gjennom strømkablene allerede i høst, dersom utvalget åpner for det. Foto: Lise Åserud / NTB
Olje- og energiminister Terje Aasland (t.h.) får torsdag overlevert rapporten fra det regjeringsoppnevnte strømprisutvalget. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) har tidligere varslet at han vil gå i gang med forhandlinger med EU og Storbritannia om regulering av eksport gjennom strømkablene allerede i høst, dersom utvalget åpner for det. Foto: Lise Åserud / NTB

Rødt og Frp krever nye strømgrep før jul

Forventningene er store før ekspertutvalget leverer sin strømrapport i dag. Rødt og Frp ber regjeringen ta grep for å få ned strømprisene før kulda setter inn.

Etter en vinter med skyhøye strømpriser og gasskrise i Europa, satte regjeringen i februar ned et ekspertutvalg som skulle vurdere ulike tiltak for å få ned prisene. Torsdag leverer utvalget sin rapport til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Med en ny kuldesesong rett rundt hjørnet er tålmodigheten i ferd med å renne ut for flere partier på Stortinget.

Nå må noe skje, mener Rødts Sofie Marhaug.

- Det er regjeringen som må ta ansvar her. Nå må de raskt følge opp, og regjeringen har tidligere uttrykt at de ønsker å være i gang med nye tiltak før jul. Vi håper de står ved det de har sagt.

Flere strømløfter fra Sp

Senterpartiet gikk hardt ut i strømdebatten som raste i vinter.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet i februar at Norge allerede i høst kan være i forhandlinger med EU og Storbritannia om regulering av eksport gjennom strømkablene, dersom strømprisutvalget åpner for det.

Sp-veteran Marit Arnstad har på sin side varslet «systemendringer» i strømmarkedet alt kommende vinter.

– Jeg er ikke redd for å bygge opp forventningene. De er både i Senterpartiet og Arbeiderpartiet så store at vi må komme med systemendringer, sa Arnstad til Dagbladet i februar.

Nå er tonen betydelig mer avdempet.

− Vår forventning er at strømprisutvalgets arbeid danner grunnlaget for langsiktig stabile strømpriser. Hvilke konkrete tiltak vi skal iverksette, må vi komme tilbake til når vi har fått jobbet med rapporten, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Gro-Anita Mykjåland.

Frykter ny krisevinter

Marius Arion Nilsen i Fremskrittspartiet frykter nok en sesong med historisk høye strømpriser.

- Jeg forventer at regjeringen tar reelle og konkrete, politiske grep før vinteren. Hvis konklusjonen blir at regjeringen setter ned nok et utvalg, vil farsen være komplett, sier Nilsen.

Han oppfordrer opposisjonen til å legge et samlet press på Senterpartiet og Arbeiderpartiet i denne saken.

- Hvis regjeringen ikke leverer på dette selv, må vi prøve å få flertallet på Stortinget til å instruere den, sier Frp-politikeren.

Stømprisutvalget ble satt ned etter forhandlinger mellom SV og regjeringspartiene i fjor høst.

SVs Lars Haltbrekken sier han regner med at regjeringen sørger for strømpriser folk har råd til å leve med.

- Vi kan ikke akseptere en ny vinter hvor folk må sitte med dyne i sofaen i frykt for å skru på varmen.

Tviler på toprissystem

Et av tiltakene ekspertuvalget er blitt bedt om å vurdere, er et såkalt toprissystem for strøm hvor utenlandskablene får egne priser.

SV og Sp er blant partiene som har tatt til orde for dette. Det samme har Frp og Rødt. Tanken er at norske forbrukere på denne måten skal skjermes for prissmitte fra det europeiske markedet.

Men ekspertutvalget tviler på om en slik løsning vil gi billigere strøm, erfarte Nationen forrige uke.

Utvalget mener det er mulig å opprette et toprissystem innenfor dagens EØS-regler, men vurderer at det neppe vil ha en stor, gjennomsnittlig prisdempende effekt over tid, skriver avisen.

Olje- og energidepartementet har på sin side slått fast at et toprissystem for strøm vil bryte med EØS-avtalen.

Vil begrense eksporten

Frp mener likevel det er en av løsningene. Det samme gjør Rødt.

- Vi har regulerbar kraft som vi kan eksportere når Europa behøver, mens Europa har vindkraft og solkraft som de må dumpe når produksjonen er for stor. Det bør prises forskjellig. Uansett hva man ender opp med å gjøre, må vi etterstrebe å få tilbake fornuftige priser i Norge raskest mulig, sier Nilsen.

Rødt håper utvalget har sett på muligheten for å begrense priser og eksport i krevende situasjoner.

- Dagens situasjon, hvor dyr gass og kull setter prisen på vannkrafta, kan ikke fortsette som nå. Behovet for politisk styring er stort, sier Marhaug.

Rødts Sofie Marhaug håper regjeringen er i gang med nye strømtiltak allerede før jul. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rødts Sofie Marhaug håper regjeringen er i gang med nye strømtiltak allerede før jul. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB