Illustrasjonsfoto strøm og strømkabler. Foto: Annika Byrde/NTB
Illustrasjonsfoto strøm og strømkabler. Foto: Annika Byrde/NTB

Fryker regjeringens ambisjonsnivå – vil ha mer penger til ENØK

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å bruke 180 millioner kroner på å styrke ENØK. – Gitt alvoret i energisituasjonen er dette for småpenger å regne, mener Nelfo.

– Nok en gang velger regjeringen å lukke øynene for det enorme potensialet for konfliktfri energi som kan hentes fra energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør, i en pressemelding fra Nelfo.

Ifølge Nelfo mangler regjeringens forslag til statsbudsjett en tydelig ambisjon for å ta ut potensialet ENØK og solkraft har for at vi skal greie å gjennomføre det grønne skiftet. 

– I budsjettforslaget handler regjeringen på tvers av anbefalingene til Det internasjonale Energibyrået, EU, Energikommisjonen, miljøbevegelsen, forbrukerorganisasjonene, samt et samlet arbeidsliv bestående av LO og NHO og deres tilhørende landsforeninger og fagforbund, heter det i meldingen.

– De forslagene som kommer i budsjettet er ikke kraftfulle nok om vi virkelig ønsker å unngå et kraftunderskudd. Nå må vi sette vår lit til at SV klarer å flytte regjeringen i riktig retning i de kommende budsjettforhandlingene, forteller Strandskog.

Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo. Foto: Nelfo

Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo. Foto: Nelfo

Frykter konsekvensene av regjeringens ambisjonsnivå

Strandskog synes det er bra at forvaltningen styrkes.

– Vi mener NVE må tillegges flere oppgaver som nasjonal ENØK-koordinator, og det haster med å få en ny revisjon av de snart sju år gamle energikravene i byggteknisk forskrift. Nå kommer endelig bevilgningen som gjør dette mulig, opplyser han.

Samtidig frykter Strandskog konsekvensene av ambisjonsnivået som regjeringen har lagt seg på når det gjelder støtte til energieffektivisering og smarte energiløsninger i husholdninger og yrkesbygg.

– Bevilgningen på 180 millioner er riktignok et skritt i riktig retning, men gitt alvoret i energisituasjonen er dette for småpenger å regne, fortviler Strandskog.

At regjeringen vil øke bevilgningene til energimyndighetene med 140 millioner kroner, noe som vil kunne gi opp mot 80 nye stillinger, blir positivt mottatt av elektronæringen.

– Endelig øker vi kapasiteten hos de som behandler konsesjonssøknader for nye nettinvesteringer og fornybar kraftproduksjon. Vi har sju år på å skaffe til veie nær 60 TWh elektrisitet til klimatiltak og grønn omstilling i Norge, og da er det viktig at vi fjerner den flaksehalsen som saksbehandlingen i dag representerer, sier Strandskog.

Dette foreslår regjeringen, ifølge Nelfo:

  • Regjeringen forslår å øke satsningen på energieffektivisering og energiomlegging gjennom Enova med 180 millioner.
  • Tilskuddsordningen for energitiltak i kommunale bygg på 300 millioner videreføres.
  • I tillegg foreslår regjeringen at bevilgningene til NVE, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husbanken økes med til sammen 15 millioner kroner for å styrke arbeidet med energieffektivisering.
  • Regjeringen foreslår i tillegg å øke bevilgningene til energimyndighetene med 140 millioner kroner, noe som vil kunne gi opp mot 80 nye stillinger.