Bildet ble tatt da Byggeindustrien var på befaring på Veidekkes hovedkontor i forrige uke. Foto: Marius Lysø
Bildet ble tatt da Byggeindustrien var på befaring på Veidekkes hovedkontor i forrige uke. Foto: Marius Lysø

Veidekke i solstrid med Plan- og bygningsetaten om nytt hovedkontor

På Veidekkes nye hovedkontor er potensialet for å utnytte solenergi stort, men ifølge entreprenøren er Plan- og bygningsetatens saksbehandling på kollisjonskurs med overordnede politiske mål. – Utbygger bruker miljøhensyn som hovedargument for å presse gjennom et prosjekt som i liten grad tilpasser seg konteksten det er plassert i, svarer etaten.