Industrien går nå inn i vedlikeholdssesongen. Det kan bli krevende å få nødvendig servicepersonell til Norge. Illustrasjonsfoto: Jørn Hindklev

Mener bedriftskritisk personell må slippe karantene: – Det er akutt, våre anlegg stopper hvis vi ikke får tak i servicefolk når det er behov for det

Mange industribedrifter har behov for servicepersonell fra Europa for å holde maskinparken i stand. – Disse må slippe karantene ved innreise, mener Treindustrien.

– Industrien går nå inn i den viktigste tiden av året med vedlikehold av maskinparken. Svært mange av maskinene er produsert i Danmark, Tyskland og andre land i Europa. Det er helt nødvendig at servicepersonell fra disse landene slipper inn i Norge for å utføre serviceoppdrag, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding fra Treindustrien.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm bekrefter til Byggeindustrien at dette nå er en svært aktuell problemstilling. Arbeidstakere fra EU/EØS. Arbeidstakere fra EU/EØS-land som skal utføre oppdrag i Norge er nå underlagt karantene ved innreise til Norge.

– Bergene Holm investerte tidligere i vinter i nytt utstyr som etter planen skulle vært montert denne uken, dette er nå utsatt fordi vi ikke vet om vi får nødvendig fagkompetanse inn fra Danmark. Denne installeringen er nå utsatt i seks til sju uker, sier han.

Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm. Foto: Bergene Holm

Løkken fastslår at utfordringene med å få personellkritisk personell fra utlandet vil bli kritisk for industribedriftene.

– Vi går nå inn i høysesong for vedlikehold for mange anlegg. Dette er anlegg som må stoppes når det det er lite aktivitet. For tremekanisk industri er dette når byggeindustrien har fellesferie. Da har vi lavere salg og kan kjøre ned en del maskiner, sier han.

Nå mener han det er viktig at industrien får forutsigbarhet og at ikke legges unødvendige sperrer på kritisk personell fra utlandet.

– Det er akutt. Våre anlegg stopper hvis vi ikke får tak i servicefolk når det er behov for det. For vårt utstyr gjelder dette ofte kompetanse fra Danmark, Tysland og Italia, sier han.

Løkken opplyser at Bergene Holm har fått servicefolk inn fra Sverige under koronapandemien.

– Svenske servicefolk har vi fått inn. Da har vi kjørt et tøft smittevernsregime. De har egne toaletter, eget verktøy og møter ingen andre medarbeidere i fabrikken. Hele bransjen tar smittevernet på høyeste alvor, vår største frykt er at vi får egne ansatte i karantene, sier han.

– Hva kan bli konsekvensen hvis dere ikke får inn nødvendig servicepersonell fra EU-land?

– Investeringer i anleggene våre må da utsettes. Skjer det noe akutt, må vi stoppe det berørte anlegget, sier han.

Løkken fastlår at han ikke er kritisk til regjeringens håndtering av koronapandemien.

– Begrensningene til å  bevege seg over grensene har nå likevel blitt en faktor man må ta hensyn til når retningslinjene utarbeides. Nå har industrien behov for forutsigbarhet og mulighet til å hente inn kritiske personell fra andre land når norsk industri nå går inn i vedlikeholdssesongen, sier Løkken.

– Er det ikke på lenger sikt mulig å bygge opp norsk kompetanse som kan utføre slike serviceoppdrag i for eksempel treindustrien?

– Det kan jeg si bastant nei til. Utstyret vi har i våre sju anlegg er komplisert og krever spesialkompetanse enten fra de som har produsert utstyret eller de som har distribusjonsansvaret i vår del av Europa. Også på dette området har vi blitt en del av den globale økonomien, sier Løkken.

Treindustrien mener at når vi nå går fra en nedstenging til en gradvis gjenåpning av Norge, vil det være et viktig tiltak å lempe på karantenekravene ved innreise for bedriftskritisk personell.

«Treindustrien understreker at smitteverntiltak i bedriftene selvfølgelig må følges opp på vanlig måte og i tråd med retningslinjene for smittevern som følge av koronasituasjonen», skriver bransjeorganisasjonen i pressemeldingen.