Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Arkivfoto

Treindustrien med bønn til Stortinget: Handling nå!

I et brev til de politiske representantene på Stortinget ber Treindustrien, på vegne av byggenæringen, om aktivitetsstimulerende tiltak nå for å unngå byggestans i høst og i 2021.

«Det er et tidskritisk behov for å klargjøre tiltak for å unngå at hjulene stopper opp i byggenæringen høsten 2020 og i 2021. Byggenæringen tærer nå på ordrereserver. Byggenæringen og industrien kan ikke gjøres til kasteball mellom Storting, Regjering og kommunene, særlig ikke i en nasjonal krise. Usikkerheten er fatal for norsk økonomi. Regjeringen har vist ansvar ved å stenge ned aktiviteten i Norge for å trygge liv og helse. Nå må det tas ansvar for arbeidsplasser og næringsliv med samme besluttsomhet», skriver Treindustrien-sjef Heidi Finstad i brevet til stortingsrepresentantene.

Finstad snakket tirsdag med Byggeindustrien om en situasjon som hun frykter kan bli fatal for byggenæringen.

I løpet av april og mai gjør norske kommuner sine bevilgninger i henhold til vedtatte budsjetter for høsten og året som kommer. Med store inntektsbortfall som en følge av koronakrisen, og en foreløpig uavklart situasjon rundt kompensasjon av tapet i påvente av revidert statsbudsjett 12. mai, forventes det at mange kommuner vil trekke mange bevilgninger som ikke anses som nødvendige for liv og helse. Dette kan bety at flere kommunale byggeprosjekter stopper opp, hvilket igjen kan føre til store og alvorlige ringvirkninger for byggenæringen.

‒ Ingen grunn til å vente

Boligpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, spurte tirsdag kommunalminister Nikolai Astrup (H) i Stortinget om statsråden vil garantere at kommunens bortfall av skatteinntekter for 2020 og 2021 kompenseres fullt ut fra staten for å unngå at byggenæringen stopper opp.

Astrup svarte da at det foreløpig er for tidlig å anslå kommunene og fylkeskommunenes tap.

‒ Gjennomgangstonen i statsrådens svar er at kommunene ikke er i noen likviditetskrise. Han så ikke de samme problemene som byggenæringen nå ser, og forventer at kommunene holder aktiviteten oppe som før, gitt at regjeringen sier at de vil bistå med å dekke inntektstapet deres. Men han vil ikke være konkret, og hvis det fører til at kommunene blir bekymret, kan det få konsekvenser for byggenæringen. Det bekymrer oss, sier Staalesen til Byggeindustrien.

‒ Astrup vil ikke være konkret, og hvis det fører til at kommunene blir bekymret, kan det få konsekvenser for byggenæringen. Han viser her at han ikke forstår bekymringene som bransjen har. Hvis det stemmer at det inngås færre kontrakter nå, vil det føre til at byggeriene går ned til høsten, og dette burde regjeringen ta tak i nå. Det er ingen grunn til å vente på nedgangen, sier hun.

‒ Usikkerheten må dempes

I brevet som Treindustrien sendte til stortingsrepresentantene onsdag denne uken, vises det blant annet til et anslag fra KS gjort 14. april, som tilsier at kommunene vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på mellom tolv og 16 milliarder kroner, mens fylkeskommunene ut fra anslag per 27. mars vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på 2,5 til tre milliarder kroner.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL skriver i en kronikk i Nationen tirsdag at kommunalministeren må være mye tydeligere for å hindre usikkerhet i Kommune-Norge, og ber regjeringen lytte til KS når de ber om ti milliarder kroner til kommunesektoren.

‒ Denne usikkerheten i kommunesektoren må dempes. Næringen trenger at offentlig sektor blir sikret finansiering slik at det kommer oppdrag ut i markedet, slår Sandnes fast.

I brevet fra Treindustrien til stortingsrepresentantene skisseres også ønskede tiltak fra en samlet byggenæring. Les hele brevet her.