MEF fornøyd

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er godt fornøyd med både størrelsen på og innretningen i Regjeringens tiltakspakke.

- Tiltakene må settes i gang så raskt som råd er slik at permitteringer og oppsigelser kan unngås i alle de små og store anleggsentreprenørbedrifter som nå sliter rundt omkring i landet. Både de sårt tiltrengte tiltakene på vegsektoren og midlene som tilføres kommunene til blant annet helt nødvendige vann- og avløpsprosjekter vil bety arbeid og videreføring av kompetanse i anleggsbransjens bedrifter, heter det i nelding fra MEF.

Endringen av permitteringsreglene, både det som gjelder arbeidsgivers lønnsplikt og økning av dagpengeperioden er viktige signaler om positiv vilje til å komme raskt i gang med de konkrete tiltakene, sier MEF videre.

Anleggsbransjen ser også svært positivt på det økte tilskuddet til læreplasser, dette er et viktig bidrag til å sikre langsiktig rekruttering også i vanskelige tider.

- Regjeringens pakke viser stor vilje til bredde i tiltakene. Av mindre tiltak, som likevel har betydning for den bransjen det angår, er verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruksnæringen. Anleggsbransjen har kapasitet over hele landet til å sette i gang arbeid umiddelbart, står det i meldingen.

Vedlagt nedenfor en tabell som viser

Ledig kapasitet i anleggsbransjen etter fylke - februar 2009
Tallene er innhentet blant MEFs 1900 medlemsbedrifter som utgjør ca. 85 prosent av alle ansatte i anleggsbransjen i Norge, som ved årsskiftet utgjorde om lag 28.000 personer.

Ledig kapasitet i anleggsbransjen pr fylke fra februar 2009 - Alle tall i prosent


Østfold 41
Akershus 25
Hedmark 43
Oppland 47
Oslo 49
Buskerud 43
Vestfold 40
Telemark 50
Aust-Agder 44
Vest-Agder 31
Rogaland 35
Hordaland 47
Sogn og Fjordane 47
Møre og Romsdal 54
Sør-Trøndelag 31
Nord-Trøndelag 51
Nordland 27
Troms 51
Finnmark 52
Hele landet 33

Kilde: Maskinentreprenørenes Forbund, 26. januar 2009