Foto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonFoto: SpanbetonBruelementene monteres i en rekke for å danne ferdige bjelker som satt side ved side vil utgjøre en komplett brukasse. Illustrasjon: SpanbetonInfrastruktursjef i Spanbeton, Kees Quartel.

Med dette Lego-konseptet kan bruelementene brukes igjen og igjen

Et nytt konsept som disse dager testes ut på en anleggsplass utenfor byen Kampen i Nederland, gir helt gjenbrukbare betongbruer.

Infrastruktursjef i Spanbeton, Kees Quartel.

– Elementene i dagens bruer og viadukter har gjerne en teknisk levetid på 100 år, men selve bruene når gjerne slutten av sin praktiske levetid i løpet av mellom 30 og 40 år, sier infrastruktursjef i nederlandske Spanbeton, Kees Quartel, til Byggeindustrien.

Denne uken besøkte Quartel Industribetongdagene for å fortelle om et sirkulært brukonsept som for tiden testes i Nederland.

Bruelementene monteres i en rekke for å danne ferdige bjelker som satt side ved side vil utgjøre en komplett brukasse. Illustrasjon: Spanbeton

Konseptet består av en serie spesialdesignede betongkasser, som hver av dem er 2,5 meter lange, 1,5 meter brede og én meter dype. Kassene veier syv tonn hver, og kan settes sammen i rekker med maksimalt ti kasser på til sammen 25 meter for å skape ferdige brubjelker. Tre massive stålkabler går gjennom kassene, og hver kabel spennes med en kraft på omtrent 2.500 kilonewton (kN), noe som betyr at hele bjelken holdes sammen med en kraft på 7.500 kN. 

Der hvor kassene møter hverandre låses de sammen som legoklosser, med et lag mørtel som sikrer at de sitter helt tett. Hvis brua ønskes flyttet, kan kablene tas ut, og elementene kan fraktes i biter for å settes sammen igjen et annet sted, kanskje låst sammen med elementer fra andre bruer.

– Disse elementene skal ha en teknisk livssyklus på 200 år, forteller Quartel.

Bærekraftige ambisjoner

Mandag 14. januar kunne statssekretær Stientje van Veldhoven i det nederlandske infrastruktur- og vannhåndteringsdepartementet åpne det første testprosjektet med brukonseptet.

– Denne brua er en god kombinasjon av bærekraftige ambisjoner og sunt vett. Å bygge bruer av standard byggeklosser som kan gjenbrukes andre steder, kommer klimaet til gode, det unngår sløseri av råmaterialer og skaper muligheter for raskere arbeid og reduserte kostnader, uttaler van Veldhoven i en pressemelding fra departementet.

I henhold til Paris-avtalen skal Nederland ha en avfallsfri økonomi innen 2050, og landet har vedtatt at samtlige nye bygg skal være sirkulære, altså gjenbrukbare, innen 2030.

Åpen kunnskap

Brua som nylig ble åpnet, er en 20 meter lang og 7,5 meter bred midlertidig bru på anleggsplassen for en stor ny sluse som skal hjelpe nederlenderne med å håndtere stadig kraftigere flomperioder. Brua er utstyrt med en rekke sensorer for å hente inn mest mulig data mens den brukes av tunge anleggskjøretøy i en testperiode på tre måneder.

Konseptet er utviklet av Spanbeton, som er et datterselskap av Consolis. Prosessen ble startet av entreprenørselskapet Volker Wessels, og testprosjektet er gjennomført helt åpent, slik at alle interesserte selskap kan ta del i læringen. På denne måten kunne Spanbeton og Folker Wessels gjennomføre det statlige prosjektet utenfor anbudskonkurranse.

– Det vi lærer i dette forsøket vil gå inn i et nytt prosjekt, og det vil være åpent for alle, forteller Quartel.