Stian Berg, Geir Morten Hoston, Per Ståle Aarstad og Bo Lennart Gjertås tok imot prisen på vegne av Trøndersveis.

Trøndersveis er Årets Montasjeentreprenør 2018

Trøndersveis AS er tildelt prisen Årets Montasjeentreprenør 2018.

Utdelingen fant sted foran et stort publikum i forbindelse med Betongindustridagene på Gardermoen torsdag kveld.

Prisen for Årets Montasjeentreprenør ble etablert i 2014.

Trøndersveis har drevet med montasje av betong- og stålelementer i 30 år, og eies av de ansatte. Bedriften satser på kontinuitet og kompetansebygging som konkurransefortrinn, og dette bidrar til at bedriften har bred kompetanse på montasje av betongelement- og stålkonstruksjoner. Bedriften har godkjenning i tiltaksklasse 3, for utførelse og kontroll av sveis og for ledelse av montasjearbeider etter NS-EN 13670. Ved å bli sertifisert som miljøfyrtårn tar bedriften også et ansvar for miljøet, og bidrar til at byggeprosjektene de er involvert i får best mulig miljøprofil.

I Juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Årets montasjeentreprenør nyter høy tillitt i bransjen, og har blitt utpekt som mønsterbedrift i flere byggeprosjekter. Entreprenørene og betongelementprodusentene peker spesielt på kvalitet- og presisjon på utførte arbeider, evne til godt samvirke og HMS arbeidet som gjøres. I sum viser dette en bedrift som tar stort ansvar, ikke bare for seg selv og sine ansatte, men også for kunder og samfunnet for øvrig.»

Disse kriteriene legges til grunn når juryen vurderer kandidatene til prisen:
* Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid
* Innovasjon og kunnskapsvekst
* Motiverer og rekrutterer til bransjen
* Ambassadør for bransjen og industriell bygging
* Samfunnsansvar

Juryen har bestått av:
John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen)
Svein Eriksson (Norcem)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no)