Lars Petter Lund (t.v. ) og Ståle Bakken tok imot prisen på vegne av Spenncon Rails AS.

Spenncon Rail kåret til Årets Betongelementfabrikk 2018

På Betongindustridagene torsdag kveld ble Spenncon Rail AS kåret til vinner av prisen Årets Betongelementfabrikk.

Foto: Dmitrij Minasow

Det var stor glede hos representantene for virksomheten som var til stede på Park Inn Oslo Airport på Gardermoen for å motta prisen foran rundt 270 kolleger fra bransjen.

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av Betongelementforeningens tilsluttede fabrikker siden 1994, i år tildeles den for 26. gang.

For året 2018 ønsker juryen å fremheve en bedrift som har gjort en særlig innsats på innovasjon, skaperkraft og endring. Juryen påpeker at i et marked som er i utvikling er dette kanskje de viktigste suksesskriteriene for utvikling og videre vekst. Juryen ønsket å finne en bedrift som har skapt et fortrinn, og som stadig er på leting etter muligheter som gjør bedriften robust i møte med markedet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Bedriften som får æresbevisningen er opptatt av produktutvikling, høy kvalitet, god miljøprofil og et godt arbeidsmiljø for arbeidstagere ved bedriften. Selv om produksjonslinjen er svært moderne og fremtidsrettet ser man stadig etter ny kunnskap og hjelpeverktøy som bidrar til forbedringer. Innføringen av nytt produksjonsplanleggingverktøy har blant annet bidratt til bedre produksjonskapasitet og gitt positive HMS effekter. Bedriften har installert gode systemer for resirkulering av restmaterialer, en bevisst holdning til miljø gjør bedriften til en god ambassadør for bransjen. Bedriftens klimagassfotavtrykk er forbedret betydelig de senere årene. Juryen oppfatter at bedriften er konkurransedyktig i et marked med mange store og internasjonale aktører.»

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier i sin vurdering:
* Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid
* Innovasjon og kunnskapsvekst
* Endringsevne og skaperkraft
* Fremmer bransjen og industriell bygging
* Samfunnsansvar
* Motiverer og rekrutterer

Juryen har bestått av:
John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen)
Svein Eriksson (Norcem)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no)