Finn Gunnar Jacobsen

Finn Gunnar Jacobsen hedret som Årets Ambassadør av Betongelementforeningen

Finn Gunnar Jacobsen ble torsdag kveld hedret som Årets Ambassadør 2018 av Betongelementforeningen.

Utdelingen av prisen fant sted som en del av

(Klikk for større versjon)

Betongindustridagene på Park Inn Oslo Airport på Gardermoen torsdag kveld.

Jacobsen har drevet med opplærings- og sikkerhetsarbeid i mer enn 30 år, hele tiden i nært inngrep med industribedriftene. Han har arbeidet med teknisk klatring/tilkomstteknikk, utviklet utstyr og sikringsanordninger samtidig som han har kurset personell som arbeider i Høyden.

Da Betongelementforeningen videreutviklet kurstilbudet for ledende personell på byggeplass hadde årets ambassadør ansvaret for tilkomstteknikk, sikring og redning. Resultatet ble et kvantesprang i hvordan man utdanner, utruster og trener montasjeleder, formann og bas. Modellen som årets ambassadør har utviklet høster stor anerkjennelse, og har blitt norm hos mange entreprenører.

Juryen påpeker blant annet følgende i sin begrunnelse for utdeling av prisen:
«I instruktørrollen er årets ambassadør svært kunnskapsrik, engasjerende og her en egen evne til å fokusere på det som er riktig og viktig å gjøre. Han utfordrer alltid sine kurselever alltid på "hva hvis…", tenkt alltid fremover og ta vare på dine medarbeidere i alt du gjør. Mange montasjeledere, formann og baser har fått beskjeden "kassert" når årets ambassadør har sett utstyret som brukes til sikring. Ved å undervise så nære den reelle arbeidssituasjonen som mulig, utfordrer han kurselevene til å kjenne litt på egen kunnskapsmangel. Dette har resultert i at bedriftene i dag driver opplæringen på en annen måte, og bruker utstyr som har riktigere ytelse og kvalitet for oppgavene som skal løses. Årets ambassadør nyter høy tillit i bransjen, og har over mange år gitt et viktig bidrag til å bygge en god kultur som plattform for kunnskaps-, og beredskapsarbeidet.»

Disse kriteriene legges til grunn når juryen vurderer kandidatene til prisen:
* Bygger kultur
* Motiverer for innovasjon, skaperkraft og kunnskapsvekst
* Bidrar til å bygge bransjens rennomme
* Er utålmodig, men samtidig ydmyk når han/hun skaper utvikling.

Juryen har bestått av:
John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen)
Svein Eriksson (Norcem)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no)