Foto: Byggevareindustrien

Materialforumet gjennomførte første møte

Det første møtet i Materialforumet ble gjennomført tidligere i november.

Det skriver Byggevareindustrien i en pressemelding på sine nettsider.

Den sjette november møttes omtrent 40 personer fra hele verdikjeden til det første møtet i Materialforumet, som er etablert i samarbeid med Byggevareindustriens forening og Grønn byggallianse.

Målet med møtet var, ifølge meldingen, å avdekke felles problemstillinger knyttet til bærekraftige materialvalg i byggeprosjekter som underlag for temaer på kommende Materialforum-møter og som en forberedelse til neste revisjon av BREEAM-Nor.

Felles problemstillinger som ble tatt opp av flere av gruppene på tvers av verdikjeden var behov for ytterligere kompetanse i alle ledd, og kanskje mest hos bestiller.

Forumet stilte blant annet spørsmål om hvordan de mange materialveilederne henger sammen, om det er mulig å forenkle eller samkjøre kravene til materialer og hvordan de ulike kravene skal stilles og følges i ulike faser i et byggeprosjekt.

Det er planlagt at forumet møtes tre til fire ganger i året, og de to neste møtene til våren er allerede planlagt. Tolvte februar inviteres det til møte om veiledere, og ellevte juni er temaet substitusjonsvurderinger, heter det i pressemeldingen.