Illustrasjonsfoto

Byggevareindustrien oppretter nytt materialforum

Byggevareindustriens forening etablerer i samarbeid med Grønn byggallianse et nytt materialforum for sine medlemmer.

- Forumet skal være på tvers av verdikjeden der vi ønsker produsenter, leverandører, prosjektledere og rådgivere og byggherrer velkommen til å delta og diskutere, vurdere, stille spørsmål ved og finne løsninger på ulike problemstillinger ved det økende fokus på bærekraftig materialvalg i byggeprosjekter, heter det i en melding fra Byggevareindustrien.

Teknisk forskrift, BREEAM-prosjekter og FutureBuilt-prosjekter etterspør stadig strengere krav til materialer med bl.a. lave klimagassutslipp, uten miljøgifter, mulighet for gjenbruk og uten avgassing til innemiljøet. Samtidig øker antall problemstillinger og frustrasjoner i markedet. - Hva betyr det, hvordan håndtere det, hvordan dokumentere det, hvilke krav skal stilles og hvordan følge opp både under produksjon og på byggeplass? Vi ønsker derfor å lage et nettverk og et møtested der dere som møter disse utfordringene i hverdagen kan bidra til å finne gode løsninger, og hjelpe oss å identifisere behov for å lage forslag til kurs, frokostmøter, veiledere etc. som kan støtte bransjen i å gjøre et så viktig tema lettere å håndtere i praksis, heter det i meldingen.

Første møte i forumet blir tirsdag 6. november klokken 08.30.