Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven
Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven

Maskinentreprenørene skuffet over svakt fylkesvei-budsjett

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sier seg bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene vil fortsette når revidert nasjonalbudsjett ikke varsler noen opptrapping av fylkesveisatsingen.

Det skriver MEF i en pressemelding tirsdag i forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

– Vi har i mange år bedt om en økning av de samlede vedlikeholdsbudsjettene. Vi har sett regjeringen komme med en del positive tiltak, men fylkesveiene er den store taperen. Vi vil be SV bidra til at fylkesveiene kommer bedre ut i forhandlingene i Stortinget, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

MEF skriver samtidig at de vil gi en positiv tilbakemelding til regjeringen for satsingen på riksveier i RNB.

– Regjeringen har lyttet til vårt klare råd. RNB er et nytt steg i riktig retning når det gjelder riksveiene, sier Brodtkorb.

Brodtkorb sier hun også har et håp om at den store satsingen på forsvarssektoren vil skape betydelige mengder arbeid til bygg- og anleggssektoren.

– I en tid hvor mange bedrifter sliter, vil jeg be regjeringen jobbe raskt med å igangsette arbeidet med nye forsvarsanlegg. Det vil gi mer arbeid på mange steder med lav aktivitet, avslutter hun.