MEF-sjef Julie Brodtkorb mener et dårlig budsjett er blitt bedre. Foto: Jørn Søderholm

Maskinentreprenørene fornøyd med 700 millioner ekstra til riksveiene

- Et dårlig budsjett er blitt bedre, sier MEF-leder Julie Brodtkorb.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF kom torsdag til enighet med Fremskrittspartiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og den såkalte fase 3-pakken med koronatiltak.

Enigheten om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at blant annet at Fremskrittspartiet fikk 700 millioner kroner til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveinettet.

I bransjeorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er tonen mer positiv enn hva den var fra Byggenæringens Landsforbund tidligere i dag.

– Vi er fornøyde med at stortingsflertallet nå synes å ha forstått alvoret i anleggsbransjen, og at det bevilges mer til prosjekter som kan settes raskt i gang. Et dårlig budsjett har blitt bedre, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørens Forbund i en pressemelding.

MEF oppfordrer politikerne til å følge utviklingen i bransjen tett fremover.

– Denne økningen var kjærkommen, men bidrar ikke til å fjerne all usikkerhet rundt markedssituasjonen til høsten. Jeg registrerer at politikerne uttaler at det vil komme nye pakker hvis det er nødvendig. Her vil blant annet utviklingen i kommunal sektor være avgjørende. Vi må få opp aktiviteten i dette viktige markedet, sier Brodtkorb.

Også BNL var fornøyd med at bevilgningene til infrastruktur økes og at bompengebelastningen reduseres for bedriftene, men BNL-sjef Jon Sandnes mener budsjettavtalen ikke treffer godt nok for å sikre arbeidsplasser i hele landet.

– Denne budsjettavtalen vil ikke redde arbeidsplasser i byggenæringen. Det er skuffende at regjeringen ikke vil gjøre tiltak nå, som gjør at vi unngår arbeidsledighet i fremtiden, sa Sandnes.