Trond Markussen

Markussen fortsetter som president i NITO

Trond Markussen (55) er gjenvalgt som president i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

Markussen har ledet NITO, som er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med 88.000 medlemmer, siden 2012.

– Jeg er glad for å få fornyet tillit fra NITOs kongress. Fagforeningsarbeid er viktigere enn på lenge. Vi står overfor store samfunnsmessige utfordringer, som endrer arbeidslivet, sier Markussen.

Han sier at han ikke er redd for at ny teknologi eller roboter skal ta jobbene fra medlemmene.

– Tvert imot vil digitalisering og automatisering gi nye jobber og spennende innovasjon der Norge har gode forutsetninger for å hevde seg internasjonalt. Men da må vi verne om betydningen av gode arbeidsforhold, ordnede ansettelseskontrakter og gode velferdsordninger. Ingen er tjent med rovdrift på arbeidstakerne og sosial dumping. Her er trepartssamarbeidet sentralt, mener Markussen.