Manglende kontroll

Forbrukerrådet mener det er uheldig at utbyggere selv fyller ut kontrollskjemaene i byggesaker, skriver Dagsavisen.

Rådet peker på at kontroll på byggeplassen skjer ved egenkontroll, og at kommunens oppgave ofte kun blir å gå igjennom dokumentene. For å få byggetillatelse, må byggefirmaene ha godkjenning. De fleste firmaene har sentral godkjenning. Disse er registrert i et sentralt register hvor det fremgår hvilke typer byggearbeid de er kvalifisert for. Det er imidlertid svært få som mister denne sentrale godkjenningen, og det er ingen grunn til å tro at det skyldes at ingen begår alvorlige overtredelser. Feil og mangler ved byggverket har blitt et forhold mellom byggefirmaet og den private tiltakshaver, ikke et forhold mellom byggefirmaet og det offentlige, sier regionsjef Roger Helde i Forbrukerrådet i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til Avisenes Nyhetsbyrå.