Mangel på kapasitet gir dispensasjon

Startet du føreropplæring ved trafikkskole eller offentlig skoleverk innen utgangen av 2004, kan det gis det dispensasjon til gå opp til førerprøve etter gammel ordning så snart som mulig over nyttår.

Dette gjelder i de tilfellene der trafikkstasjonen ikke har ledig time til deg før årsskiftet. Forutsetningen er at prøven bestilles innen 8. desember. 1. januar 2005 ble det innført nye regler for kjøreopplæring, som blant annet fører til at alle som skal ta førerkort må ha gjennomført et trafikalt grunnkurs før de kan begynne å øvelseskjøre. Startet føreropplæringen før dette tidspunktet kan man gå opp til førerprøven etter gamle regler innen utgangen av 2005. Nærmeste trafikkstasjon Statens vegvesen vil ikke kreve at elever som gis dispensasjon reiser til en annen trafikkstasjon enn den som er nærmest for eleven, selv om det skulle være kortere ventetid andre steder. Elever vil heller ikke kunne velge en annen trafikkstasjon enn den som er nærmest hjemsted, studiested eller arbeidssted. Behov for bistand Enkelte elever har behov for bistand når de skal avlegge teoretisk prøve. Her kan det være lang ventetid. Disse elevene behandles på lik linje med andre elever når det gjelder dispensasjonsordningen. Godskriver opplæring Obligatorisk opplæring etter gammel ordning vil bli godskrevet selv om eleven må kjøre opp etter ny ordning. Nærmere bestemmelser om dette vil komme i desember. Foreslår unntak Vegvesenet foreslår dessuten to mindre unntak fra hovedregelen om at de elevene som omfattes av overgangsordningen må bli ferdige i 2005: De som stryker til avsluttende førerprøve før 1.1.2006 kan gå opp på nytt etter gammel ordning frem til 1.1.2006. Dette vil også gjelde de som får gå opp etter gammel ordning etter nyttår på grunn av for lang ventetid på nærmeste trafikkstasjon. De som er ferdig med all obligatorisk opplæring etter gammel ordning får på visse vilkår fritak fra trafikalt grunnkurs bortsett fra førstehjelp og eventuelt mørkekjøring hvis de ikke har gjennomført det. De dette gjelder må henvende seg til trafikkstasjonen innen 1.1.2006 med dokumentasjon på at den obligatoriske opplæringen er fullført. Disse to forslagene til endring i forskriften er nå sendt på høring. Endringene vil eventuelt bli vedtatt i desember.